Erasmus+-projektet RESET har Kick-off

NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring skal sammen med 5 andre europæiske partnere arbejde med at afdække digitale behov på erhvervsuddannelser i EU og styrke de fagprofessionelles digitale, pædagogiske kompetencer i kølvandet på Covid19-pandemien.

Erasmus+ projektet RESET - Resources for Post-pandemic Effective Training – blev lanceret med et online Kick-Off Meeting d. 23. februar 2022. Det er startskuddet til det arbejde, der skal lede til skabelsen af målrettede undervisningsværktøjer, som kan være med til at udvikle digitale, pædagogiske kompetencer og færdigheder hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelser i EU.

Konsortiet er sammensat af meget erfarne partnere:

  • IAL FVG – Ansøger (IT)
  • EPIC European Platform for International Cohesion (IT)
  • NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring (DK)
  • Aalborg Handelsskole (DK)
  • IHK- Projektgesellschaft MBH (DE)
  • IHF Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (BE)
  • Internet Web Solutions (ES)

 

Flere rapporter har fremhævet, hvordan COVID-19-pandemien har fremskyndet digitaliseringen. Situationen har imidlertid også påvist huller i den digitale viden og færdigheder hos EUD-lærere, undervisere, koordinatorer og andet personale. Derfor er RESET projektet dedikeret til identificere og kortlæggge digitale behov hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelserne. Det sker for at kunne skabe værktøjer (ved hjælp af DigCompEdu, den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer).

"I hvilket omfang er jeg i stand til at identificere, vurdere og udvælge digitale ressourcer til at understøtte og styrke undervisning og læring?". Det er blot et af de spørgsmål, der vil blive undersøgt, udviklet og implementeret af RESET-projektet på en praktisk måde for at imødekomme erhvervsuddannelsernes faktiske digitale behov.

Hvis du vil vide mere om digitale kompetencer, så tag et kig på EU's ” DigComp 2.1, den digitale kompetenceramme for borgere”