Feedback
Teamwork og det digitale klasselokale
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Det digitale klasselokale
Overgang til det digitale klasselokaleKlik for at læse

Det er veldokumenteret, hvordan Covid-lockdowns verden over øjeblikkeligt påvirkede og forbedrede brugen af ​​digitale kommunikationsværktøjer, da de fleste af os blev tvunget til opholde os hjemme – på social afstand. I løbet af få dage fra første lockdown begyndte folk at mødes online via et videokonferencesystem som fx Teams, Google Meet eller Zoom.

I undervisningsverdenen måtte lærere og andet personale med ét overføre undervisningen fra det fysiske klasselokale til et digitalt.

En enorm digital overgang i uddannelsessektoren har nu fundet sted, siden de første forfærdelige Covid19-udbrud begyndte at eskalere i 2020.

De fleste læsere vil derfor være vant til at bruge fjernundervisning som en hverdagspraksis, selvom de fleste af os er tilbage, hvor vi kan mødes fysisk igen. I dette kursus vil vi fokusere på fjernundervisning som et kommunikationsværktøj til at skabe et digitalt klasselokale.

I Merriam-Webster er fjernundervisning defineret som:

”en studiemetode, hvor lærere og elever ikke mødes i et klasselokale, men bruger internettet, e-mail, mail osv. til at afholde undervisning”

(www.merriam-webster.com)

I det følgende vil vi fremhæve og grave os ned i ét bestemt medie, der er blevet et vendepunkt i digital fjernundervisning: videokonferencesystemet. Det har bogstaveligt talt sat en ny standard for kommunikation online. Det er det, der gør fjernundervisning muligt og gør det muligt rent faktisk at skabe et digitalt klasselokale.

Rygraden i det digitale klasselokale Klik for at læse

Rygraden i det digitale klasselokale er videokonferencesystemet. Så det, der følger med systemet – eller hvad vi kunne kalde kommunikationsplatformen – er det, der udgør klasselokalet; på godt og ondt, med udfordringer og muligheder.

Derfor er dette et grundlæggende sted at starte, når I enten vil implementere eller forbedre jeres digitale klasselokale. Covid-lockdowns har måske accelereret brugen af det digitale klasselokale i et tempo, hvor I var nødt til at reagere med det samme for at få det digitale klasselokale op og køre. Som erhvervsuddannelse er I sikkert i gang, men fandt I tid til grundigt at overveje jeres valg af videokonferencesystem/ kommunikationsplatform?

I kan reflektere over dette problem ved at bruge RESET-værktøjet "Vores praksis med hensyn til videokonferencesystem".

Anvendelse af det digitale klasselokale
Yderligere anvendelse af det digitale klasselokale Klik for at læse

At anvende et digitalt klasselokale på erhvervsuddannelser handler også om yderligere at forstå det grundlæggende i det digitale klasselokale.

Det, der sker, er, at det fysiske 3-dimensionelle klasselokale eller uddannelsesområde forvandles til et digitalt 2D-klasselokale. Vi "mister" derfor en rumlig dimension i den digitale overgang, som normalt ville bringe os sammen, når vi mødes fysisk. Vi kan ikke "mærke" de andre mennesker i det digitale rum på samme måde som i 3D, fordi vi mangler nærhed. Dette er en vigtig begrænsning for klasselokalet, men heldigvis begrænser den manglende nærhed ikke det digitale klasselokale, hvor elever og underviser stadig kan være nærværende, være tilstede.

Det digitale klasselokale kan betragtes som et studie-setup, stort set ligesom en live udsendelse.

Læreren fungerer som en moderator/ studievært, der modererer det faglige indhold i form af undervisning/ læring, men står samtidig for ”produktionen” – trykker på knapper for at få tingene til at ske online, lukker deltagere ind, laver break-out grupper, deler dokumenter, videoer osv.

Eleverne på den anden side er en del af "produktionen" - hver elev er til stede og klar til at "rapportere" fra deres eget digitale "hjemmestudie".

Fem fokuspunkter, der kan optimere det digitale klasselokale Klik for at læse

Herunder følger fem fokuspunkter, der kan benyttes for at optimere det digitale klasselokale for at gøre det mere rummeligt og forbedre kommunikations- og samarbejdsgrundlaget:

 • Omgivelse
 • Teknisk
 • Udstyr
 • Visuelt
 • Lyd
OmgivelserneKlik for at læse

Det følgende vil fokusere på omgivelserne i det digitale klasselokale og belyse en række muligheder, som kan være med til at skabe en bedre udnyttelse af omgivelserne -  som herved bliver mindre udmattende for deltagerne – det man kender som som "Zoom Fatigue" (se Jeremy N. Bailenson: "Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue", https://doi.org/10.1037/tmb0000030).

 • Dit klasselokale er blevet reduceret til størrelsen af ​​skærmen på en mobiltelefon, tablet eller en pc/Mac. Ydermere er skærmen reduceret til små skærme af deltagere ca. på størrelse med en tændstikæske, måske endda mindre. Dette er det digitale klasselokale. I kan overveje at se på skærmindstillingerne i det videokonferencesystem, du bruger.
 • Tag desuden hensyn til aspektet af ”spejling”. Når du ser dig selv som et “skærmspejl”, er opmærksomheden på dig selv og kan forårsage træthed (Se Andreas Lieberoth, Aarhus Universitet i Simon Andersen Nielsen: “Dræber Zoom også dig langsomt? Derfor er det så hårdt at være virtuelt”, dr. .dk.). Nogle deltagere, kendt af disse forfattere, har endda brugt post-it-sedler på skærmen for at dække sig selv og hermed undgå ”Zoom-træthed”. Også de øvrige deltageres fortsatte "stirren" kan være overvældende og forårsage træthed hos en deltager.
 • I førnævnte artikel sætter Lieberoth også fokus på deltagerens passive rolle foran skærmen, som ikke egner sig til lange monologer eller oplæg.
 • Bed hver elev om at bruge den største skærm, der er tilgængelig i deres hjem. Det vil give en større følelse af at være "forbundet", når I bedre kan se hinanden.
 • Overvej også hvordan dokumenter etc. deles på skærmen, så de ikke vises i længere tid.
 • Sørg som erhvervsuddannelsesudbyder for, at hver elev har indrettet den bedst mulige "studiefacilitet" derhjemme.
TekniskKlik for at læse

Internetforbindelsen er en afgørende faktor for at skabe et digitalt klasselokale. Som RESET Desk Research viser, varierer elementer som internetforbindelse meget i EU (se også Europa-Kommissionens 2021-udgave af Digital Economy and Society Index (DESI)). Afhængigt af omfanget af internetforbindelsen kan nogle studerende og undervisere også opleve problemer med at oprette forbindelse til det digitale klasselokale, for eksempel kan nogle have geografiske og topografiske problemer i landdistrikter.

Det kan måske løses relativt hurtigt hos jer, men det er meget vigtigt, at alle kan koble sig på og føle sig inkluderet og som en del af et samarbejdende digitalt klasselokale.

Som erhvervsuddannelsesudbyder udgør dette eller kan det blive en fremtidig udfordring i forhold til at styre det digitale klasselokale hos jer?

UdstyrKlik for at læse

Som erhvervsuddannelsesudbyder og institution er det vigtigt at vide, om alle elever har adgang til passende udstyr. Det kan være stressende, hvis en elev føler, at udstyret er defekt eller har mangler og derfor har svært ved at mestre det digitale klasselokale. Udstyr handler derfor også om inklusion.

VisueltKlik for at læse

Det visuelle udgør en central del af det digitale klasselokale. Den bedst mulige "hjemmestudie"-kvalitet vil fremme det overordnede digitale klasselokale. Dårlig visuel kvalitet vil let føre til "Zoom-træthed" blandt deltagerne. En måde at sørge for at forbedre den visuelle kvalitet i det digitale klasselokale på kan være at:

 • indstille lyset. Videokonferencesystemet (som fx Zoom) kan have funktioner, hvor du kan indstille lyset. Ellers hjælp alle elever med at indstille lyset korrekt.
 • rengøre enhedens kameralinse (jf. "Udstyr" - sørg for, at elevernes og undervisernes udstyr er opdateret og fungerer)
LydKlik for at læse

Dette er en del, der ofte mangler fokus. Dårlig lyd kan forårsage træthed blandt deltagerne i det digitale klasselokale og få dem til at miste fokus fra læringssituationen.

Som erhvervsuddannelsesudbyder skal man være opmærksom på, hvor hver enkelt deltager er placeret. Her er nogle måder at forbedre lyden på for at skabe og optimere det digitale klasselokale.

 • Akustik: For eksempel vil store rum uden megen vægudsmykning osv. give genlyd: Det kan forårsage forsinkelse/ekko, forvrænge eller sløre lyden.
 • Brug evt. en kvalitetsmikrofon i stedet for de indbyggede mikrofoner i de anvendte enheder (se Udstyr).
 • Hovedtelefoner kan også være en god idé
 • Masker – se Covid-begrænsninger – kan virkelig sløre lyden
 • Sørg som erhvervsuddannelsesudbyder for at teste lyden - såvel som de øvrige fokuspunkter - med deltagerne i det digitale klasselokale.
At skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale
At skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale Klik for at læse

Covid-pandemien fik erhvervsuddannelserne til at reagere hurtigt og oprette digitale klasser. Så omstændighederne fremtvang så at sige det digitale klasselokale.

En afgørende del af at få det digitale klasselokale til at fungere og danne grundlag for samarbejde er at skabe en tryg og sikker arena for underviseren og eleverne, hvor alle deltagere føler sig inkluderet.

Jeres praksis for at skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokaleKlik for at læse

Vi inviterer jer til at bruge RESET-værktøjet "Implementering af et trygt og sikkert digitalt klasselokale" til at ræsonnere over faktorerne i forhold til et trygt og sikkert digitalt klasselokale.

Faktorerne - i form af spørgsmål - skal give jer mulighed for at udvikle en praksis eller regulere/diskutere allerede implementerede faktorer for at gøre det digitale klasselokale trygt og sikkert og hermed lette samarbejdet.

I den forbindelse skal eleverne høres og et elev-samarbejde er med til at bane vejen for en god, inkluderende praksis.

At skabe et dynamisk, digitalt klasselokale
Rammen for at skabe et dynamisk, digitalt klasselokaleKlik for at læse

Det nedstående tilbyder underviseren på erhvervsuddannelserne en ramme til at skabe et dynamisk, klasselokale.

Der er fokus på at optimere og professionalisere samarbejdsevner og de relationelle evner på en digital platform. Undervisningen bør tilpasses, så den passer til en 2D digital kontekst med dens styrker og udfordringer (se ovenfor).

I de følgende foreslåede øvelser kan erhvervsuddannelsen blive i stand til at understøtte og optimere det digitale klasselokale med værktøjer, der kan fremme samarbejdet mellem elever (og underviser/institution). Øvelserne er delvist baseret på gruppearbejde (teamwork) i den digitale klasse.

Underviseren sætter gruppearbejdet op, så det kan understøtte samarbejde og samarbejdsevner og sociale relationer, og underviseren forbliver ansvarlig for den lærerledede proces med gruppearbejde – for strategisk at blande eleverne, opretholde et trygt og sikkert klasselokale mv.

Start af online lektionen og introduktion af emnetKlik for at læse

Underviseren kan overveje at starte online lektionen med at spille en sang (for eksempel "Count on Me" af Bruno Mars - teksten understøtter opbygning af relationer i et trygt, sikkert miljø i klasselokalet).

Den overordnede brug af musik i starten er med til at skabe rammer og markere, at det er noget helt andet end den formelle, velkendte læringskontekst på skolen.

Desuden genererer musikken en følelse og atmosfære af inklusion og positiv stemning i klasselokalet og i kroppen og sindet hos hver elev. Og musik er et fantastisk værktøj til straks at røre os dybt inde uden filtre, uden at skulle behandle det først.

For at kunne skabe et trygt, sikkert og dynamisk digitalt klasselokale deler deltagerne (studerende og underviser) en nylig god oplevelse. Den fungerer som en isbryder og "samhørighedsbooster" i det digitale klasselokale.

For at lave en analogi virker det som at få "likes" på sociale medier. Det gør dig glad og positiv. Det er personlig, rørende, genkendelig og lavmælt. Du kan identificere dig med de andre elever og underviseren i klassen på grund af deres historier og oplevelser. Du kan se dem i et andet lys - som "et helt menneske" - gøre "normale" ting som at gå en tur eller mødes med en ven. Det bliver følelsesladet på en god måde, fremmer deltagernes empati og skaber de perfekte rammer for næste del.

Inden eleverne begynder at arbejde med lektionens emne, skal du sørge for at skabe et trygt og sikkert online klasselokale, så eleverne kan fortælle om deres egne tidligere og fremtidige erfaringer med lektionens emne. Det kan være med spørgsmålene:

 • Hvad vil det give eleverne?
 • Tidligere erfaringer med dette emne?

Eleverne vil føle sig mere trygge og sikre ved emnet, og det vil også hjælpe underviseren til at skabe et dynamisk gruppearbejde – fordi eleverne kan tage deres egne erfaringer med ind i arbejdet.

Arbejde med emnet, opsummering og afslutning af online-lektionen i Break Out-grupperKlik for at læse

Samarbejde i form af gruppearbejde (team work) er en central del af læringssituationen på mange erhvervsuddannelser, og det er vigtigt for elevernes trivsel, at grupperne fungerer godt.

Når eleverne arbejder i grupper, kan der være nogle, der oplever at blive udeladt af fællesskabet, udelukket eller ikke ved, hvordan de skal samarbejde med de andre.

En måde, der kan hjælpe underviseren med at forberede og facilitere online gruppearbejdet på, er ved at oprette hver enkelt Break Out-gruppe med hensyn til coworking/ samarbejde, faglighed og sociale relationer. Dette vil hjælpe på dynamikken i Break Out-grupperne, og samtidig hjælpe underviseren med at skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale. Break Out-grupperne kan være opsat/forberedt på forhånd i det videokonferencesystem, du bruger.

At lade eleverne få en pause og lave noget andet og noget sjovt. Det er også en del af at skabe et dynamisk, sikkert og trygt digitalt klasselokale. Her kan underviseren afspille en sang som "Happy" af Pharrell Williams, men det kan fx også være at danse.

I slutningen af ​​timen er det vigtigt, at eleverne forlader online-timen med en god oplevelse, et tilhørsforhold til den digitale klasse og en følelse af at være inkluderet. Underviseren kan derfor vælge at lade eleverne svare på et eller flere af følgende spørgsmål i Break Out-grupperne:

 • Hvad finder du vigtigt i arbejdet med dagens emne?
 • Hvordan var din oplevelse af arbejdet med emnet?

Eleverne skriver svarene ned på et stykke papir, kaster derefter papiret og smider det på skærmen. Det er noget, eleverne normalt ikke vil gøre i skolen, men tanken er fastholde en uformel atmosfære og noget, der står i kontrast til den mere formelle del af skoleundervisningen.

En eller flere af eleverne i Break Out-grupperne læser herefter svarene. Endnu en gang kan dette få hver enkelt elev til at reflektere og blive bevidst om sig selv og sine klassekammerater og få viden til at styrke den mental sundhed, trivsel og inklusion.

Opsummering
OpsummeringKlik for at læse

Læring: Det digitale klasselokale

   

Læring: Anvendelse af det digitale klasselokale

Læring: At skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale

Læring: At skabe et dynamisk, digitalt klasselokale

   
Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

Samarbejde, digitalt klasselokale, videokonference system, trygt og sikkert klasselokale, dynamisk digital undervisning


Objectives:

Læringsmål 1: Få tydeliggjort tekniske og digitale ressourcer for at kunne optimere et digitalt klasselokale på erhvervsuddannelserne

Læringsmål 2: Få komponenter til at skabe et sikkert og inkluderende digitalt klasselokale, hvor både undervisere og elever kan samarbejde og lære

Læringsmål 3: Få komponenter til at skabe et dynamisk, digitalt klasselokale med hensyn til at etablere sociale relationer og samarbejdsevner

Læiingsmål 4: Få optimeret det fælles, digitale klasselokale gennem livsmestringsfunktioner og dialogiske komponenter til brug på erhvervsuddannelserne


Beskrivelse:

Det følgende kursus for undervisere på erhvervsuddannelserne belyser vigtige metodiske perspektiver i at skabe et digitalt klasseværelse. Kurset kan anvendes som et værktøj til både refleksion og diskussion om best practice og som et inspirerende værktøj, der kan hjælpe med at lette implementering eller forbedre nuværende praksis.

Kurset er i høj grad baseret på forskningsresultater fra andre Erasmus+ Projekter opnået af NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring og associerede partnere.

Derudover vil den organisatoriske erfaring med at samarbejde digitalt i flere europæiske og danske fora, især i perioder med Covid-lockdown, blive integreret. Endvidere bliver der trukket kraftigt på erfaringerne fra forfatternes arbejde med medier og kommunikation samt undervisning i medievidenskab og kommunikation på universitetet.


Bibliografi

Merriam-Webster, www.merriam-webster.com

Jeremy N. Bailenson: “Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue”, https://doi.org/10.1037/tmb0000030

See Andreas Lieberoth, Aarhus University in Simon Andersen Nielsen: “Dræber Zoom også dig langsomt? Derfor er det så hårdt at være på virtuelt”, dr.dk - https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/draeber-zoom-ogsaa-dig-langsomt-derfor-er-det-saa-haardt-vaere-paa-virtuelt

“Digital Economy and Society Index (DESI) 2021”, 2021 European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021