Feedback
Digital kvalitetsuddannelse for elever med særlige behov
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Særlige behov
Uddannelse for alleKlik for at læse

 • Elever

Elever med særlige behov er elever med fysisk, psykisk eller neurologisk handicap.

Disse elever har muligvis brug for støtte i forbindelse med deres læring og skolearbejde.

 • Eksempler

Nogle eksempler på elever med særlige behov inkluderer:

 • Ordblindhed (f.eks. læsning eller skrivning)
 • Fysisk handicap (f.eks. mobilitet, syn)
 • Mentale sundhedsproblemer (f.eks. angst, depression)
 • Andre læringsvanskeligheder (f.eks. tidsplanlægning, overblik, osv.)
 • Specialuddannelsestilbud

Elever med særlige behov har muligvis ret til specialuddannelsestilbud, hvis de har et handicap, der påvirker deres even til at lære. 

Specialuddannelsestilbud giver elever de redskaber, de skal bruge for at opnå succes på skolen og i livet.

 • Eksempler
  • Vejledning og mentoring
  • Læse- og skrivehjælp
  • Instruktionsstøtte
  • Hjælpeteknologier
  • Software til specialuddannelse
  • Skræddersyede kurser
Sådan identificerer man elever med specielle uddannelsesbehovKlik for at læse

Observation
Undervisere og øvrige ansate observerer elevernes adfærd

Vurdering
Formel vurdering i form af f.eks. standardiseret test og vurdering af klasseværelsesadfærd.

Input fra forældre og undervisere
Værdifuld information om en elevs styrker og svagheder.

Henvisning
Henvisning til fagprofessionel, som afgør, om eleven har ret til specialuddannelses-tilbud.

Det er vigtigt
at notere, at processen med at identificere elever med særlige uddannelsesbehov og derefter ude den korrekte støtte afhænger af land og uddannelsessystem.