Undervisning

Klasserumsledelse: opretholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - Digitale mind maps til fagligt samarbejde

Vi forstår fordelene ved digitale mind maps, modsat fysiske mind maps, når konteksten er kompleks og kræver frihed til gentænkning, reorganisering og deling. Sluttelig ser vi via analyse af tre cases, hvordan de kan bruges til at facilitere og stimulere fagligt samarbejde.

Klasserumsledelse: opretholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - Mind maps, det grundlæggende

Det er svært at organisere ideer til diskussion af et emne, men det er endnu mere udfordrende at planlægge, designe eller tage beslutninger, når man samarbejder med flere andre personer: det kræver teknik og organisering. Igennem tiden er diverse værktøjer og procedurer blevet foreslået: på dette modul fokuserer vi på mind maps. Vi finder frem til deres egenskaber og de områder, hvor de kan bruges, og vi lærer at se forskel på dem og konceptkort, som de ofte forveksles med.