Undervisning

Optimering af digital erhvervsuddannelse – Digitale redskaber og ressourcer – Læringsformer og roller

Læringsformer refererer til de forskellige måder, hvorpå mennesker absorberer og bearbejder information, og de fire kernelæringsformer er visuel, auditiv, læse/skrive og kinæstetisk. Facilitering og roller refererer til underviserens ansvar i forhold til at styre undervisningen og håndtere læringsprocessen.

Optimering af digital erhvervsuddannelse – Digitale redskaber og ressourcer – Læringsformer og roller

Et Learning Management System (LMS) er en digital platform, der faciliterer levering og organisering af uddannelseshindhold. Det er typisk web-baseret og kan inkludere funktioner såsom e-porteføljer, quizzer, vurderingsværktøjer og styringsværktøjer. Læringsmål er vigtige, fordi de giver en klar oversigt over, hvad eleven bør være i stand til efter gennemført undervisning. Det digitale læringsmiljø inkluderer alle digitale redskaber, der bruges af elever, inklusive computere, smartphones, software og virtual reality. Når man vælger LMS-platform, er det vigtigt at overveje elevernes behov, interessenter der påvirkes af beslutningen og specifikke læringsmål. Digitale værktøjer kan bruges til at monitorere en elevs fremskridt og give feedback, som kan hjælpe elevers læringsudbytte.