Analyse


RESET vil udføre en "opgørelse" og et "benchmark" af, hvordan COVID har fremskyndet den digitale transformationsproces for EUD og operatører (ikke kun undervisere). Udgangspunktet for denne analyse vil være DigCompEdu (European Framework Digital Competence Educators) udviklet af UE- og ESCO-profiler af VET-professionelle. Ideen er at nå den reelle forståelse og adoption af DigCompEdu-modellen i EUD-omfang. Analysen vil rapportere resultaterne af "kortlægningsaktiviteterne" af digitale færdigheder hos EUD-udøvere på primært og sekundært niveau gennem genfinding og analyse af officielle dokumenter udstedt på EU-, nationalt og lokalt plan for at opsnappe dynamikken, tendenserne, behovene og prioriteterne relateret til digitale færdigheder for EUD-operatører. RESET-analyse identificerer og bekræfter digitale kompetencer, der allerede er antaget af konsortiet i den indledende fase, som de mest nødvendige hos EUD-udøverne for korrekt at håndtere den digitale transformation.