GuidelinesRigtig mange aspekter af vores daglige liv – fra vores forhold til vores fritid og arbejde – er påvirket af det stigende brug af digitale teknologier. COVID-19 pandemien har sat en yderligere tyk streg under dette samt været stærkt medvirkende til at øge accelerationen af den digitale omstilling.

En af de sektorer, der har været nødt til at håndtere digitalt drevne forandringer, er erhvervsuddannelserne. Det pludselige skift til online undervisning viste sig at være udfordrende for elever og har været en særligt tyngende opgave for lærere og andre ansatte, der arbejder med ledelse, administration og undervisning på erhvervsuddannelserne. Og med allerede mangelfulde digitale færdigheder hos erhvervsskolernes medarbejdere før pandemien har COVID-19 gjort den digitale udfordring endnu mere indlysende og presserende.

RESET har været dedikeret til at kortlægge erhvervsskolernes medarbejderes digitale behov og derefter udvikle læringsmateriale og operationelle værktøjer, ofte ved at gøre brug af DigCompEdu, der er den europæiske platform for underviseres digitale kompetencer. I dette dokument præsenteres alt RESETs RESETslæringsmateriale inklusive korte brugervejledninger.Download Operationelle Guidelines