Nyheder


Projekt RESET: Hjemmeside er nu lanceret

RESET-projektets hjemmeside er nu tilgængelig på https://project-reset.eu/ med information om projektets målsætninger, aktiviteter og resultater.   Hovedformålet med RESET-projektet er at udvikle effektive løsninger til den digitale undervisning i kølvandet på COVID-pandemien, som har haft store konsekvenser for alle brancher, ikke mindst uddannelse og entreprenørskab. Løsninger udvikles med stort fokus på at forstærke SMV’ers modstandskraft og innovations-kompetencer, da disse virksomheder i høj grad er rygraden af den europæiske økonomi.   Den brugervenlige platform er udviklet af projektkonsortiets spanske partner, IWS (Internet Web Solutions) og vil løbende blive opdateret med nyheder fra samtlige projektpartnere. Platformen er tilgængelig på fem sprog (engelsk, spansk, dansk, tysk og italiensk) og består af følgende dele, som er optimeret til forskellige enheder og browsere:     HJEM: brugerintroduktion til RESET platformen via information om: Projektet Værktøjer Undervisning   PROJEKT: information om projektets formål og baggrund samt hvordan projektet bl.a. har til hensigt at forbedre afviklingen af fjern- og hybridundervisning, samtidig med at både undervisere og elever opnår øgede digitale kompetencer.   PARTNERE: korte præsentationer af projektpartnerne.   ANALYSE: projektets statistisk over digitale undervisnings-kompetencer på de erhvervsrettede uddannelser udarbejdet via analyse af relevante officielle rapporter på europæisk, nationalt og lokalt plan.   TRÆNING OG VÆRKTØJER: undervisningsmoduler i form af korte kurser samt gratis redskaber og værktøjer tilgængelige på flere forskellige sprog.   MATRIX: projektets resultater opstillet i et matrixskema, der kan bruges af erhvervsrettede uddannelser ift. at klassificere deres evne til at forudse og identificere digitale behov samt udvikle strategier til implementering af digitale løsninger i undervisningen.     NYHEDER: projektets nyheder, som løbende opdateres.   SAMARBEJDSPARTNERE: projektets samarbejdspartnere, der medvirker til at udbrede kendskabet til RESET overfor projektets målgrupper og øvrige interessenter.   RESET ledes af syv projektpartnere fra fem lande, Tyskland, Italien, Belgien, Danmark og Spanien, og er medfinansieret af EUs Erasmus+ Program.

Læs mere

Erasmus+-projektet RESET har Kick-off


Erasmus+ projektet RESET - Resources for Post-pandemic Effective Training – blev lanceret med et online Kick-Off Meeting d. 23. februar 2022. Det er startskuddet til det arbejde, der skal lede til skabelsen af målrettede undervisningsværktøjer, som kan være med til at udvikle digitale, pædagogiske kompetencer og færdigheder hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelser i EU.
Konsortiet er sammensat af meget erfarne partnere:
IAL FVG – Ansøger (IT)
EPIC European Platform for International Cohesion (IT)
NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring (DK)
Aalborg Handelsskole (DK)
IHK- Projektgesellschaft MBH (DE)
IHF Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (BE)
Internet Web Solutions (ES)
Flere rapporter har fremhævet, hvordan COVID-19-pandemien har fremskyndet digitaliseringen. Situationen har imidlertid også påvist huller i den digitale viden og færdigheder hos EUD-lærere, undervisere, koordinatorer og andet personale. Derfor er RESET projektet dedikeret til identificere og kortlæggge digitale behov hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelserne. Det sker for at kunne skabe værktøjer (ved hjælp af DigCompEdu, den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer).
"I hvilket omfang er jeg i stand til at identificere, vurdere og udvælge digitale ressourcer til at understøtte og styrke undervisning og læring?". Det er blot et af de spørgsmål, der vil blive undersøgt, udviklet og implementeret af RESET-projektet på en praktisk måde for at imødekomme erhvervsuddannelsernes faktiske digitale behov.
Hvis du vil vide mere om digitale kompetencer, så tag et kig på EU's ” DigComp 2.1, den digitale kompetenceramme for borgere”

Læs mere