Feedback

Matrix

Den multidimensionelle og multifunktionelle matrix er baseret på DigCompOrg-platformen, der angiver implementeringsparametre for digital uddannelse – samt på resultater fra analyse-, uddannelses- og værktøjssektionen. Der laves derefter en krydsreference med de variable forudsætninger, der betinger online uddannelsesinitiativer. Matrix kan bruges af erhvervsskolernes økosystem til at få et øjebliksbillede af deres kapacitet til at levere online uddannelsesaktiviteter, identificere områder, hvor forbedring er/kan være nødvendig, udvikle strategier og påbegynde/forfølge en digital omstillingsprocess i hele organisationen.

Erhvervsskole


Erhvervssektor


Erhvervsskoleniveau
EQF niveau (den europæiske referenceramme for kvalifikationer)

Erhvervsskoleelev


Aldersgruppe
UddannelsesbaggrundStatus

Ledelses- og styringspraksis


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

1. Potentialet i digitale læringsteknologier er tydeligt markeret.
2. Fordelene ved digitale læringsteknologier er italesat.
3. Den strategiske plan imødekommer læring i den digitale tidsalder.
4. Åben uddannelse er bredt anvendt i befolkningen.
5. Planlægning bygger på det mulige og adresserer samtidig forhindringer.
6. Interne interessenter besidder en vis grad af autonomi.
7. Muligheder, incitament og fordele for ansatte er identificeret.
8. Læring i den digitale tidsalder ligger i tråd med bredere perspektiver.
9. Der er et dobbelt mål om at modernisere eksisterende uddannelsesudbud og tilbyde nye muligheder.
10. Der er fælles forståelse for og forpligtelse til implementeringsplanen.
11. Lederansvar er klart og tydeligt defineret.
12. Ressourcer ligger i tråd med budget og bemanding.
13. Implementeringsresultater, kvalitet og indvirkning evalueres.
14. Specifikke initiativer og pilotforløb evalueres.
15. Implementeringsstatus benchmarkes.
16. Politiske beslutninger og overordnet retning er klar og tydelig.

I min organisation er integrering af læring i den digitale tidsalder en del af vores overordnede mission, vision og strategi, der understøttes af en implementeringsplan, som inkluderer en relateret ledelses- og styringsmodel.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Undervisnings- og læringspraksis


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

17. Ansatte og elever er digitalt kompetente.
18. Sikkerhed, risici og ansvarlig opførsel på online platforme prioriteres.
19. Ansatte og elevers overordnede digitale kompetence benchmarkes.
20. Digital kompetence inkluderes i personalevurdering.
21. Ansatte er en del af forandring.
22. Ansattes tænkes ind i nye roller.
23. Elever tænkes ind i nye roller.
24. Pædagogiske tilgange udvides.
25. Personlig læring udvikles.
26. Kreativitet tilskyndes.
27. Samarbejde og gruppearbejde forventes.
28. Sociale og følelsesmæssige færdigheder udvikles.

I min organisation tilskynder, evaluerer og analyserer man digitale kompetencer, og dette bruges til at definere roller og pædagogiske tilgange.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Faglig udvikling


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

29. Der er en tydelig forpligtelse til kontinuerlig faglig udvikling.
30. Faglige udviklingsmuligheder er kontinuerligt til stede på alle niveauer
31. Faglige udviklingsmuligheder ligger i tråd med individuelle og organisatoriske behov.
32. Der er en bred vifte af tilgange til faglig udvikling.
33. Der tilskyndes til akkrediterede/certificerede faglige udviklingsmuligheder.

I min organisation er der en tydelig forpligtelse til faglig udvikling og kontinuerlig efteruddannelse af ansatte på alle niveauer, og dette ligger i tråd med individuelle og organisatoriske behov.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Evalueringsprocesser


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

34. Omfanget af formativ evaluering er udvidet.
35. Summativ evaluering er differentieret.
36. Der tilskyndes til selv- og peer-evaluering.
37. Der opfordres til og forventes grundig, personlig og meningsfuld feedback.
38. Tidligere, eksperimenterende og åben uddannelse anerkendes og akkrediteres.
39. Der tages strategisk hensyn til læringsanalyse.
40. Et adfærdskodeks for læringsanalyse er på plads.
41. Læring understøttes gennem læringsanalyse.
42. Kvalitetsstyring og pensum/uddannelsesprogrammer er understøttet gennem læringsanalyse.

I min organisation er de anvendte evalueringsmodeller og -metoder inspirerende og motiverende, uformel læring anerkendes, og læringsdesign er baseret på analytisk data indsamlet via undervisningsaktiviteter.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Indhold og pensum


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

43. Ansatte og elever skaber indhold.
44. Indholdsplatforme bruges bredt og effektivt.
45. Intellektuel ejendom og copyright respekteres.
46. Digitale værktøjer og indhold licenseres som påkrævet.
47. Der tilskyndes til brug af åbne uddannelsesressourcer.
48. Fagbaseret læring gentænkes for at skabe mere integrerede tilgange.
49. Tid og sted for undervisning omlægges.
50. Online uddannelsestilbud er en realitet.
51. Der tilskyndes til læring i autentiske kontekster.
52. Alle uddannelsesretninger udbydes online.
53. På alle uddannelsesretninger udvikles elevernes digitale kompetencer.

I min organisation tilskyndes der bredt til brug af digitalt indhold og åben uddannelse, og uddannelsesprogrammer redesignes og genfortolkes for at reflektere pædagogiske muligheder via digitale teknologier.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Samarbejde og netværk


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

54. Det er normen, at ansatte samarbejder for at akkumulere ekspertise og dele indhold.
55. Alle forsøg på videndeling anerkendes.
56. Elever deltager i effektiv networking.
57. Der tilskyndes til deltage i videndelingsaktiviteter og events.
58. Internt samarbejde og videndeling forventes.
59. En tydelig kommunikationsstrategi er på plads.
60. Der er en tydelig og dynamisk online tilstedeværelse.
61. Der er en tydelig forpligtelse til videndeling gennem partnerskaber.
62. Ansatte og elever opfordres til aktiv involvering i partnerskaber.

I min organisation tilskyndes der til networking, partnerskaber, videndeling og samarbejde, og der tages en strategisk tilgang til kommunikation.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Infrastruktur


Følgende er de enkelte indikatorer knyttet til hvert område indenfor DigCompOrg:

63. Fysiske læringsrum optimerer læring i den digitale tidsalder.
64. Virtuelle læringsrum optimeres løbende.
65. For teknologiske områder eksisterer en såkaldt ”politik for acceptabel brug”.
66. Pædagogisk og teknologisk ekspertise bestemmer indkøb af digitale teknologier.
67. En række digitale læringsteknologier understøtter læring hvor som helst og når som helst.
68. Bring Your Own Device (BYOD) understøttes.
69. Risici relateret til ulighed og digital inklusion bliver undersøgt og behandlet.
70. Teknisk support og brugersupport er på plads.
71. Hjælpeteknologier benyttes til særlige behov.
72. Der er veletablerede foranstaltninger til beskyttelse af privatliv, fortrolighed og sikkerhed.
73. Der en tydelig og effektiv indkøbsplanlægning.
74. Der en operationel plan på plads for basale informations- og kommunikationsteknologier og services.

I min organisation er fysiske og virtuelle læringsrum designet til den digitale tidsalder, og den digitale infrastruktur planlægges og styres derefter.

Hvordan passer denne beskrivelse på min organisation på en skala fra 1 til 5?

Nybegynder Pionér

Forrige Næste