ANALYSE

COVID har fremskyndet den digitale transformationsproces af Erhvervsuddannelser

Læs mere

TRÆNING & VÆRKTØJSKASSE

Vi har udviklet nogle værktøjer til at hjælpe din læreproces. Tjek dem ud!

Læs mere

MATRIX

RESET Matrix bygger på de operationelle resultater af projektet og promoverer...

Læs mere

Om os
Baggrund

Mange daglige aktiviteter er pludselig blevet oversat til en parallel digital verden, hvor det er muligt at leve takket være nettet: familieforhold, arbejde, indkøb, endda uddannelse og erhvervsuddannelse.

Sundhedsnødsituationen formåede "på et øjeblik" at overbevise alle om nytten af teknologier i pædagogiske processer. Nu er det nødvendigt at rumme og værdsætte de vanskeligheder, som lærere, koordinatorer, vejledere, elever, forældre har mødt og stadig står over for i dag

Konsortiet samler meget erfarne partnere fra EUD-verdenen, handelskammeret, ngo'er og en partner med erfaring i IKT-design og -implementering.

Læs mere

Nyheder


Sådan gøres digital uddannelse tilgængelig: Matrix, læringsmoduler og -værktøjer forklaret i RESET-projektets operationelle guidelines

RESET-projektet offentliggør publikation af operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser. Under titlen ”Operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser” introducerer dokumentet alle RESETs læringsmoduler og -værktøjer, inklusive tips til hvordan og hvornår de skal bruges. Som svar på det stigende brug af digitale teknologier i forbindelse med uddannelse, yderligere øget pga. COVID-19 pandemien, har projektet forsøgt at imødegå erhvervsskolernes digitale behov. Projektets operationelle guidelines er udviklet til at hjælpe skolerne navigere i den aktuelle digitale omstilling samt forbedre ansattes digitale kompetencer i tråd med The European Framework on Digital Competencies of Teachers and Trainers (DigCompEdu). Publikationen af disse guidelines er et markant skridt i retning af at understøtte erhvervsskolernes digitale omstilling samt forbedre kvaliteten af uddannelserne. For mere information og download af de operationelle guidelines, gå venligst til projektets hjemmeside: project-reset.eu Det toårige RESET-projekt er baseret på nylig udvikling indenfor digitalisering af uddannelse. COVID-19 pandemien har accelereret skiftet til digital læring over hele Europa. Mens nogle undervisere tilpassede sig denne realitet bedre end andre, var det stadig en stor forandring for alle. For at understøtte omstillingen og samtidig styrke og stabilisere digitale læringsmetoder, har RESET-projektet udviklet en bred vifte af læringsmoduler og -værktøjer. Disse er tilgængelige for alle i Europa, da de blev udarbejdet af et internationalt Erasmus+ konsortium bestående af syv partnere fra fem forskellige lande. Læringsmoduler og -værktøjer er målrettet erhvervsskoler og har til formål at øge individuelle digitale kompetencer, og de er alle tilgængelige på RESETs hjemmeside. Den sidste milepæl inden projektets afslutning var at udvikle RESETs operationelle guidelines, der fungerer som en praktisk brugermanual for samtlige RESET læringsmaterialer.   For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Resources for Post-Pandemic Effective Training (RESET): Test og validering af RESET projektresultater

I løbet af RESET-projektet har 7 partnerinstitutioner fra 5 forskellige lande i fællesskab udarbejdet en bred vifte af læringsmateriale. Træningsmoduler og hjælpeværktøjer er målrettet udbydere af erhvervsuddannelser i deres arbejde med at øge digitale kompetencer for medarbejdere og elever. Det hele er tilgængeligt her: RESET Platform. For at checke materialets relevans både overordnet og i forhold til projektets målsætninger er der udført en grunding test- og valideringsproces. Det første skridt skete i sammenhæng med udarbejdelse af test- og valideringsplanen. Dette interne dokument var henvendt til projektpartnerne og tjente som en fælles vejledning til at udføre testaktiviteter samt udarbejde et samlet sæt af understøttende dokumenter. Alle partnere udførte lokale test- og valideringsaktiviteter, der involverede et antal målgrupper, som efterfølgende gav værdifulde kommentarer og feedback til RESETs læringsmateriale. Hver partner opsummerede denne feedback i en rapport, som blev afleveret til projektkoordinatoren i forbindelse med afslutningen af RESET-projektet. Al feedback indsamlet af de forskellige partnere er hovedsagelig positiv og understreger fordelene ved at benytte materialerne. Partnergruppens sidste opgave er udarbejdelse af RESET Operational Vejledning til Erhvervsuddannelser, som vil udgøre en praktisk guide til, hvordan man bruger RESET materialerne. Vejledningen vil være tilgængelig på projektets hjemmeside i slutningen af januar 2024 på alle partnersprog.   For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Partnerorganisationer afvikler succesfuld afslutningskonference for RESET-projektet

Den 24. oktober 2023 var Bruxelles vært for RESET-projektets afslutningskonference. Projektet er et internationalt samarbejde med det formål at omdefinere effektiv læring i tiden efter COVID-19 pandemien. RESET, medfinansieret af Den Europæiske Kommission via Erasmus+ programmet, tæller syv organisationer fra fem lande (Italien, Danmark, Tyskland, Belgien og Spanien), som sammen har det mål at styrke erhvervsuddannelsessystemets modstandsdygtighed og tiltrækningskraft som et svar på de udfordringer, COVID-19 pandemien har bragt med sig. Begivenheden fejrede projektets transformerende rejse mod styrkelse af erhvervsuddannelsesudbyderes digitale kompetencer. Afslutningskonferencen fungerede som en vigtig platform for dybdegående diskussioner om projektets positive status med fokus på fuldførte målsætninger og skitsering af de sidste nødvendige skridt for at kunne afslutte projektet på triumferende vis. IHF og IAL FVG bød varmt velkommen til alle deltagere og satte tonen for konferencens informative præsentationer, der fremhævede de markante fremskridt, der er sket undervejs i projektet. Med den belgiske partner som vært (IHF) dykkede konsortiet ned i en omfattende udforskning af projektets resultater. Diskussioner var centreret omkring de vigtigste nøglepunkter og kastede lys på værdifuld viden genereret via analyse af projektets platform. Konferencen beskæftigede sig også med kommende projektopgaver, og konsortiet var især optaget af de afsluttende aktiviteter, der skal sikre projektets fortsatte succes. Dette inkluderede planlægning af såkaldte Multiplier Events samt strategiske måder at dele og promovere projektet, samtidig med man naturligvis fastholder de højeste kvalitetsstandarder. Aktive og engagerede deltagere udmøntede sig i en inspirerende konference, hvor der blev delt mange vigtige og værdifulde synspunkter, der vil bidrage til at afslutte projektet på succesfuld vis. Under en ‘bordet-rundt-debat’ var der en væsentlig diskussion om projektets miljømæssige, sociale og digitale bæredygtighed. Denne involverede en præsentation af RESET Green Guidelines, som er designet til at promovere en grønnere tilgang til projektmøder. Alle partnere delte deres ’best practice’ relateret til disse retningslinjer, og der var således en rig udveksling af ideer. Konferencen sluttede med en omfattende opsummering af opgaver og deadlines samt en påmindelse om, at deltagerbeviser ville blive distribueret digitalt i tråd med projektets forpligtelse til at forblive papirløs.     For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Nyheder