Matrix


RESET Matrix bygger på de operationelle resultater af projektet og fremmer overførbarheden af RESET, så det kan påvirke EUD-økosystemet på EU-niveau. Det er en multidimensionel og multifunktionel matrix baseret på projektresultater, der krydser dem med variabler, der påvirker online EUD-uddannelse (type brugere under uddannelse, niveau af digital kompetence, som lærerpersonalet og hele det involverede personale besidder, digital modenhed af strukturen) forbedret af DigCompOrg Framework, som angiver implementeringsparametrene for digitalt kompetente uddannelsesorganisationer.

Matrixen vil tjene operatørerne af EUD-økosystemet til at udtænke ens evne til fjerntræning, forudse digitale behov, identificere interventionsområder, udvikle strategier og igangsætte/fortsætte den digitale transformationsproces. Matrixen består af forskellige variable "blokke" identificeret ved udarbejdelsesfasen i overensstemmelse med DigCompOrg, og de er:

  1. STUDERENDE / ELEVER: garanteret en "bottom-up" tilgang
  2. EMNER: emner og temaer of EUD træning
  3. LÆRINGSRESULTAT: profilering baseret på læringsudbytte, EQF-niveau mv.
  4. EUD OPERATØRER: profilering af operatøren/personalet under hensyntagen til f.eks. typology af operatører, års erfaring mv.
  5. Organisationers digitals færdigheder: færdigheder, evner og behoc for Digital EUD og for praktisk implementering af DigCompEdu
  6. DIGITALT UDSTYR PÅ EUD : licenser, egenskaber, applikationer og gratis platforme
  7. EUD KONTEKST: formel vs uformel; iEUD / cEUD / HøjereEUD; obligatorisk vs frivillig