Undervisning

Klasserumsledelse: opretholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - Digitale mind maps til fagligt samarbejde

Vi forstår fordelene ved digitale mind maps, modsat fysiske mind maps, når konteksten er kompleks og kræver frihed til gentænkning, reorganisering og deling. Sluttelig ser vi via analyse af tre cases, hvordan de kan bruges til at facilitere og stimulere fagligt samarbejde.

Digital Marketing for EUD-udbud

Internettet er et godt medie til at fremme uddannelsestjenester inden for erhvervsuddannelse. Det giver os ikke kun mulighed for at gøre vores uddannelsestilbud kendt, men det muliggør også kontakt med potentielle kunder og åbner op for nye muligheder for digital markedsføring. På dette kursus lærer du, hvordan du implementerer disse strategier og promoverer dine uddannelsestjenester på internettet.

Klasserumsledelse: opretholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - Mind maps, det grundlæggende

Det er svært at organisere ideer til diskussion af et emne, men det er endnu mere udfordrende at planlægge, designe eller tage beslutninger, når man samarbejder med flere andre personer: det kræver teknik og organisering. Igennem tiden er diverse værktøjer og procedurer blevet foreslået: på dette modul fokuserer vi på mind maps. Vi finder frem til deres egenskaber og de områder, hvor de kan bruges, og vi lærer at se forskel på dem og konceptkort, som de ofte forveksles med.

Analyse af digitale ressourcer og forståelse for digital pålidelighed

Undervisere og instruktører på alle niveauer og områder er forkælet med et væld af forskelligartet digitalt indhold, de kan vise, foreslå og anbefale deres elever. For at sikre en indvirkningsfuld og god læringsoplevelse for elever er undervisere nødt til at være i stand til at vælge, tilpasse og håndtere de mest egnede materialer og ressourcer.

Teamwork og det digitale klasselokale

Det følgende kursus for undervisere på erhvervsuddannelserne belyser vigtige metodiske perspektiver i at skabe et digitalt klasseværelse. Kurset kan anvendes som et værktøj til både refleksion og diskussion om best practice og som et inspirerende værktøj, der kan hjælpe med at lette implementering eller forbedre nuværende praksis. Kurset er i høj grad baseret på forskningsresultater fra andre Erasmus+ Projekter opnået af NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring og associerede partnere. Derudover vil den organisatoriske erfaring med at samarbejde digitalt i flere europæiske og danske fora, især i perioder med Covid-lockdown, blive integreret. Endvidere bliver der trukket kraftigt på erfaringerne fra forfatternes arbejde med medier og kommunikation samt undervisning i medievidenskab og kommunikation på universitetet.

Mikro-digital læring til EUD

Modulet vil forklare begrebet  og give et overblik over den aktuelle diskussion omkring dem. Det vil vise, hvordan de kan inkluderes i virtuel erhvervsuddannelse og uddannelse, hvilket resulterer i en rettidig, kort opdatering af viden i en akkrediteret form. Endelig opfordrer det eleverne til at analysere de måder, hvorpå de kan tilbyde certificeret videreuddannelse i presserende spørgsmål.

Digital kvalitetsuddannelse for elever med særlige behov

Særlige behov refererer til elever med fysisk, psykisk eller neurologisk handicap. Disse elever har brug for støtte for at opnå succes i skolen. Dette kan inkludere coaching og tutoring, specialuddannelsestilbud og hjælpeteknologier. Tutoring er en type pædagogisk støtte, der involverer en-til-en instruktion fra en tutor. Dette kan være effektivt, da det tillader en mere individuel og fokuseret tilgang til læring. For at skabe et understøttende læringsmiljø kan undervisere bruge visuelle hjælpemidler, tilpasse undervisningsmateriale og bruge digitale hjælpemidler. For ordblinde elever kan man bruge hjælpeteknologier såsom tekst-til-tale-software og software til stemmegenkendelse. Struktureret læseundervisning, multisensorisk undervisning, tilpasning og samarbejde med specialister kan også være en hjælp. Processen med at identificere elever med særlige uddannelsesbehov og yde den korrekte støtte afhænger af land og uddannelsessystem, men en elevs individuelle behov er ofte i fokus. Undervisere, øvrige ansatte og forældre kan bidrage med værdifuld information om en elevs styrker og svagheder, der kan hjælpe eleven til at opnå succes.

Cybersikkerhed og databeskyttelse på erhvervsuddannelsesområdet

Onlineverdenen byder på et umådeligt antal informationer og ressourcer, der kan hjælpe os både i vores læring og i vores daglige liv. Ikke desto mindre rummer det også forskellige farer, der kan kompromittere vores sikkerhed. På dette kursus lærer du, hvordan du identificerer disse cybertrusler, samt hvordan du undgår dem, beskytter din identitet og øger din sikkerhed på internettet.

DigComp for undervisere og organisationer: Operationelle implikationer

DigComp’s operationelle implikationer for undervisere og organisationer hviler på selve grunden til dets eksistens og det officielle EU-dekret, det stammer fra. Lige siden første officielle publikation og til i dag tæller DigComp litteraturen adskillige opfølgende dokumenter, der bidrager til at styrke, opdatere og videreudvikle EU-ressourcer ifm. uddannelse og kurser i digitale kompetencer for EU-borgere.

Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling

Kernen i digitalisering handler om at blive mere strategisk og effektiv i udbydelsen af services og i etableringen af en direkte forbindelse med sin organisations referencekohorte samt de meste relevante interessenter og interessegrupper. Dette hjælper en organisation til at blive meget mere praktisk i forståelsen af, hvilke nye IT-uddannelsesparadigmer man måske er nødt til at implementere for at leve op til organisationens potentiale og deres kommende elevers forventninger.

Optimering af digital erhvervsuddannelse – Digitale redskaber og ressourcer – Læringsformer og roller

Læringsformer refererer til de forskellige måder, hvorpå mennesker absorberer og bearbejder information, og de fire kernelæringsformer er visuel, auditiv, læse/skrive og kinæstetisk. Facilitering og roller refererer til underviserens ansvar i forhold til at styre undervisningen og håndtere læringsprocessen.

Optimering af digital erhvervsuddannelse – Digitale redskaber og ressourcer – Læringsformer og roller

Et Learning Management System (LMS) er en digital platform, der faciliterer levering og organisering af uddannelseshindhold. Det er typisk web-baseret og kan inkludere funktioner såsom e-porteføljer, quizzer, vurderingsværktøjer og styringsværktøjer. Læringsmål er vigtige, fordi de giver en klar oversigt over, hvad eleven bør være i stand til efter gennemført undervisning. Det digitale læringsmiljø inkluderer alle digitale redskaber, der bruges af elever, inklusive computere, smartphones, software og virtual reality. Når man vælger LMS-platform, er det vigtigt at overveje elevernes behov, interessenter der påvirkes af beslutningen og specifikke læringsmål. Digitale værktøjer kan bruges til at monitorere en elevs fremskridt og give feedback, som kan hjælpe elevers læringsudbytte.