Feedback
Optimering af digital erhvervsuddannelse Digitale værktøjer og ressourcer – Læringsformer og roller
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Læringsformer
Læringsformer og digitale værktøjerKlik for at læse

 • Hvem er eleverne?

Læringsformer refererer til måderne, hvorpå mennesker foretrækker at lære ny information og nye koncepter.

- Brugen af digitale værktøjer i undervisningen bør tage højde for elevers forskelligheder, når der planlægges læaringsmetodologier.

 • Sådan virker uddannelsesteknologi for enhver læringsform

Teknologi er et redskab, som undervisere kan bruge til at hjælpe elever. Det giver hver elev en måde at lære på, som er bedst for ham/hende. Undervisere kan vælge, hvad der vil virke godt i klasseværelset ved at prøve forskellige værktøjer såsom PowerPoint, video, quizzer, apps, smartphones, digitale øvelser, osv.

De fire kernelæringsformerKlik for at læse

Visuel
Lærer bedst ved at se information

Auditiv
Lærer bedst ved at høre information

Læse/skrive
Lærer bedst ved at læse/skrive information

Kinæstetisk
Lærer bedst ved at lave praktiske opgaver

 

Visuelle elever

 • Vis i stedet for at fortælle

Visuelle elever lærer bedre, når de ser billeder. Billedlig fremstillig af information (som f.eks. pile og diagrammer) gør, at visuelle elever husker informationen mere præcist.

 • Digitale værktøjer og aktiviteter, der understøtter visuel læring

YouTube, tage fotos med smartphone, GPS-guidede ture, 3D software, Virtual Reality, skærmoptagelse, mindmaps, visuelle elementer såsom spil og simulationer osv. 

 

Auditive elever

 • Nogle mennesker lærer bedst, hvis de hører

Auditive elever lærer bedst ved at høre information og give deres var via tale. De foretrækker ofte at lytte til forelæsninger og engagere sig i lydinhold end at tage noter.

 • Digital værktøjer og aktiviteter, der understøtter auditiv læring

Lydoptagelser af forelæsninger, podcast, lydbøger, optagelse af lektier på lydenheder, online samarbejdsværktøjer, der lader elever deltage i real-time diskussioner.

 

Læse/skrive elever

 • Lærer bedst ved at læse og tage noter

Læse/skrive elever læerer primært ved at læse og skrive. De foretrækker at lære information ved at læse noter, uddelt skriftligt materiale og tekstbøger. Disse elever benytter sig af ordbøger og andet referencemateriale.

 • Digitale værktøjer og aktiviteter, der understøtter læse/skrive læring

E-bøger, digitale ordbøger, synonymordbøger og andre sproglæringsværktøjer såsom software, der inkluderer skrive- og redigeringsværtøjer (stavekontrol, grammatikkontrol), brug af online samarbejdsværktøjer, der lader elever dele deres skriftlige opgaver med hinanden og modtage feedback.

 

Kinæ stetiske elever

 • Praktiske elever

Kinæstetiske elever er praktiske elever. De trives, når de kan bruge alle deres sanser undervejs i undervisningen. Disse elever fungerer godt i værksteder og laboratorier, fordi de får muligheden for at engagere sig med deres hænder og alle deres sanser.

 • Digitale redskaber og aktiviteter, der understøtter kinæstetisk læring

Optagelse af video (vlogging), opgaver med forbindelser til virkeligheden, quizzer der forgrener sig, virtuelle ekskursioner, VR, interaktive værktøjer, der lader elever bevæge, manipulere og udforske information.

 

Multimodal læring

Multimodal læring
Brug af flere læringsformer på samme tid.

Digitale værktøjer
Elever, der udsættes for flere læringsformer, lærer hurtigere og har en dybere forståelse for, hvad der er blevet undervist i undervejs i læringsprocessen – dette kan fasciliteres via digitale redskaber.

TestTest dig selv
Facilitering og roller
Digital læringsfacilitatorKlik for at læse

 • Digital læringsfacilitator

En digital læringsfacilitator er en person, der hjælper med læring ved at bruge digitale værktøjer og teknologi. Dette kan inkludere udarbejdelse og implementering af undervisningsplaner, yde støtte og vejledning til elever og bruge forskellige typer af teknologi såsom computere, tablets og andre digitale enheder for at højne læringsoplevelsen. En digital læringsfacilitator kan arbejde på forskellige uddannelsesmæssige områder, inklusiv skoler, universiteter og online læringsplatforme.

 • Traditionel læringsfacilitator

En traditionel læringsfacilitator, uden digitale værktøjer, har et dagligt liv, hvor rammer, regler og traditioner er en del af den daglige institutionskultur. Både undervisere og elever ved, hvordan man skal opføre sig i det kendte miljø, og alle kender deres rolle.

  -Digitalisering af uddannelse medfører forandring, og med det en ændring af roller.

En digital læringsfacilitators roller Klik for at læse

Pædagogisk rolle
Støtter elever i deres læring og hjælper dem med at opnå deres læringsmål

Social rolle
Facilitaterer opbygningen af læringsfællesskaber

Lederrolle
Kommunikerer undervisningens organisering og flow

Teknisk rolle
Understøtter brugen af digitale værktøjer blandt eleverne

 

Pædagogisk rolle

Den pædagogiske rolle refererer til underviserens rolle i forhold til at designe, implementere og evaluere uddannelsesoplevelser for elever.

Dette inkluderer udarbejdelse af undervisningsplaner og andet undervisningsmateriale, udvælgelse og brug af passende undervisningsmetoder og –teknologier og vurdering af elevers læring og fremskridt.

 

Lederrolle

Underviserens digitale lederrolle refererer til måden, hvorpå der bruges digitale værktøjer og ressourcer til at styre og organisere undervisning og læringsakitiveter. Dette kan inkludere brug af digitale værktøjer til at udarbejde og levere undervisning og undervisningsopgaver, til at kommunikere med elever og forældre samt monitorere elevfremskridt.

I en digital lederrolle kan undervisere også være ansvarlige for integrering af digitale værktøjer og ressourcer i deres undervisning samt tilpasning af deres undervisningsmetoder for at få gavn af de unikke muligheder i digital teknologi.

 

Social rolle

I  den digitale tidsalder kan en undervisers sociale rolle også inkluldere at hjælpe elever med at udvikle en passende social adfærd og attitude på online og digitale platforme.

I en digital social rolle kan undervisere også være ansvarlige for at udarbejde og vedligeholde et positivt og inkluderende online klasseværelsesfællesskab samt yde støtte og vejledning til elever, når de navigerer i digitale læringsmiljøer.

 

Teknisk rolle

Underviserens tekniske digitale rolle refererer til brug af og understøttelse af brug af digitale værktøjer og ressourcer i klasseværelset. Dette kan involvere at hjælpe eleverne med at bruge forskellige digitale værktøjer og ressourcer, løsning af eventuelle tekniske problemer samt yde støtte og vejledning til elever, når de arbejder med teknologi.

Undervisere i en digital teknisk rolle kan være ansvarlige for undervisning af elever og andre undervisere i brugen af digitale værktøjer og ressourcer samt for at yde støtte og vejledning efter behov. De kan også være ansvarlige for at være opdateret på de seneste tendenser og udviklinger indenfor uddannelsesteknologi.

TestTest dig selv
Opsummering
OpsummeringKlik for at læse

Digital læringsfacilitator
En person der hjælper med at facilitere læring via brug af digitale værktøjer.

Traditionel læringsfacilitator
Dagligt liv, hvor rammer, regler og traditioner er en del af den daglige institutionskultur.

Ændring af roller
Digitalisering af uddannelse medfører forandring, og med det en ændring af roller.

En digital læringsfacilitators roller
Pædagogisk, lederrolle, social, teknisk.

Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

Læringsformer, Facilitering, Roller


Objectives:

Efter endt kursus vil man være i stand til at:

 • Kende de fire kernelæringsformer
 • Forstå betydningen af facilitering og roller​

Beskrivelse:

Læringsformer refererer til de forskellige måder, hvorpå mennesker absorberer og bearbejder information, og de fire kernelæringsformer er visuel, auditiv, læse/skrive og kinæstetisk. Facilitering og roller refererer til underviserens ansvar i forhold til at styre undervisningen og håndtere læringsprocessen.


Resources:

(Harasim, 2017; Hiim & Hippe, 2012),(Garreta-Domingo et al., 2018), (Moodle.Org, n.d.), (Deci & Ryan, 2000), (Marsh & Rajaram, 2019), (Henriksen & Richardson, 2017)

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Garreta-Domingo, M., Hernández-Leo, D., & Sloep, P. B. (2018). Education, Technology and Design: A Much Needed Interdisciplinary Collaboration. In E. Kapros & M. Koutsombogera (Eds.), Designing for the User Experience in Learning Systems (pp. 17–39). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94794-5_2

Harasim, L. M. (2017). Learning theory and online technologies (Second edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Henriksen, D., & Richardson, C. (2017). Teachers are designers: Addressing problems of practice in education. Phi Delta Kappan, 99(2), 60–64. https://doi.org/10.1177/0031721717734192

Hiim, H., & Hippe, E. (2012). Undervisningsplanlægning for faglærere (2. udgave, 7. oplag). Gyldendal.

Marsh, E. J., & Rajaram, S. (2019). The digital expansion of the mind: Implications of internet usage for memory and cognition. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.11.001

Moodle.org. (n.d.). Retrieved 20 December 2022, from https://moodle.org/