Tools

Swot Analyse

En SWOT-analyse er et strategisk værktøj til at forstå styrkerne, svaghederne, mulighederne og truslerne ved et projekt, en situation, et foretagende eller en virksomhed. Det er et værktøj, som professionelle bruger til at undersøge mulighederne og optimalt overveje de mulige afsætningsmuligheder.

Se værktøj Feedback

Mind maps software værktøjssamling

Et PDF dokument samler faktaark for 5 af de mange mind-mapping software værktøjer: GitMind, MindManager, MindMeister, Mindomo og XMind.

Se værktøj Feedback

Checkliste for analyse af digitale ressourcer og vurdering af pålidelighed

Checkliste for analyse af digitale ressourcer og vurdering af pålidelighed

Se værktøj Feedback

Vores praksis med hensyn til videokonferencesystem

Følgende værktøj med spørgsmål er med til at fremhæve og belyse praksis på jeres erhvervsuddannelse i brugen af videokonferencesystem(er). Værktøjet kan åbne for yderligere diskussioner, refleksioner og give inspiration på jeres uddannelsessted i forhold til at vælge den bedste platform til jeres digitale klasselokale.

Se værktøj Feedback

At implementere et trygt og sikkert digitalt klasselokale

Nedenfor er diskussionsspørgsmål, som kan være med til at regulere og skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale. Spørgsmålene skal betragtes som neutrale – de har ikke til formål at favorisere en bestemt side.

Se værktøj Feedback

Mikro-læringsmoduler Tjekliste

Formatet for mikro-læringsmoduler er ret nyt for uddannelsesverdenen og især for EUD. At vide, hvad de er, og hvad deres potentiale for livslang læring er, er vigtigt for at være på forkant med udviklingen. mikro-læringsmoduler kan bruges til flere læringer og kurser, især i et digitalt format.

Se værktøj Feedback

Vejledning til Google Docs

En guide til google docs, der indeholder tekst-til-tale, optisk tegngenkendelse, ordbord og oversættelsesredskaber til at hjælpe elever med læse- og skriveudfordringer.

Se værktøj Feedback

Checkliste i Cybersikkerhed

Online-verdenen rummer visse farer, der kan kompromitere vores sikker, derfor er viden om at undgå potentiel bedrageri, svindel og kriminalitet helt essentielt. Cybersikkerhed består af et sæt af praksiss er til at beskytte computersystemer mod cyberkriminalitet. Det dækker mange områder: netværks- og app-sikkerhed, databeskyttelse

Se værktøj Feedback

Klar til at ‘moodle’

Letforståelig begyndervejledning til Moodle. Moodle er et gratis, open-source læringsstyringssystem (Learning Management System - LMS), der bruges bredt til at skabe og håndtere online undervisningsmateriale. Det tillader undervisere at skabe, håndtere og benytte uddannelsesindhold  og -aktiviteter som f.eks. quizzer, opgaver og diskussionsfora for elever. Moodle er designet til at være fleksibelt og tilpasningsvenligt, så det kan bruges mange steder, inklusive skoler, universiteter og virksomheder. Det kan tilgås via en web browser og understøtter en bred vifte af funktioner, inklusive styringsværktøjer, vurderingsværktøjer og e-porteføljer. Moodle er også kendt for sin evne til at integrere andre teknologiske uddannelsesværktøjer samt sit aktive brugerfællesskab, som yder støtte og ressourcer for brugere.

Se værktøj Feedback

Operationalisering af DigComp’s ressourcer for udbydere af erhvervsuddannelser og i forbindelse med Livslang Læring

Dette værktøj repræsenterer en introduktion til DigComp’s ressourcer, der er ment som en støtte for undervisere til at integrere DigComp i praksis på bade organisatorisk og undervisningsmæssigt niveau.

Se værktøj Feedback

IT Projekt - Årligt Budget Skabelon

Dette værktøj er målrettet facilitering af en årlig estimering af alle operationelle og kapitalomkostninger, som organisation X er nødt til at overveje i forbindelse med fornyelse af deres IT setup.

Se værktøj Feedback

Årlig IT Budget Skabelon - Operative Udgifter

Disse værktøjer er mere strømlinede versioner af den ovenstående, mere intuitive og fleksible for mindre organisationer, professionelle, osv.

Se værktøj Feedback