Tools

SWOT Analysis

A SWOT analysis is a strategic tool to understand the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of a project, situation, venture or business. It is a tool used by professionals to examine the possibilities and optimally consider the possible outlets. Check the proposals in the following table describing the likely possibilities and vulnerabities in your VET institution development plan and associated strategy. Then plan how to further develop the weak points and reinforce the strong ones . Feel free to copy, distribute and adapt the list to your needs.

See Tool Feedback

Mind maps software værktøjssamling

Et PDF dokument samler faktaark for 5 af de mange mind-mapping software værktøjer: GitMind, MindManager, MindMeister, Mindomo og XMind.

See Tool Feedback

Digital resources and assessment of reliability

Checklist for analysis of digital resources and assessment of reliability

See Tool Feedback

Vores praksis med hensyn til videokonferencesystem

Følgende værktøj med spørgsmål er med til at fremhæve og belyse praksis på jeres erhvervsuddannelse i brugen af videokonferencesystem(er). Værktøjet kan åbne for yderligere diskussioner, refleksioner og give inspiration på jeres uddannelsessted i forhold til at vælge den bedste platform til jeres digitale klasselokale.

See Tool Feedback

At implementere et trygt og sikkert digitalt klasselokale

Nedenfor er diskussionsspørgsmål, som kan være med til at regulere og skabe et trygt og sikkert digitalt klasselokale. Spørgsmålene skal betragtes som neutrale – de har ikke til formål at favorisere en bestemt side.

See Tool Feedback

Micro-credential Checklist

The format of micro-credentials is fairly new to the world of education and especially to VET. Knowing what they are and what their potential for life-long learning is, is important to stay at the forefront of the development. Micro-credentials can be used for several learnings and courses, especially in a digital format. Find out if micro-credentials are something for you to support and develop your virtual training. Here is a checklist to test if micro-credentials are worth a look for you. Please tick the boxes that apply to you. The more often you say yes, the more likely you would benefit from micro-credentials.

See Tool Feedback

Vejledning til Google Docs

En guide til google docs, der indeholder tekst-til-tale, optisk tegngenkendelse, ordbord og oversættelsesredskaber til at hjælpe elever med læse- og skriveudfordringer.

See Tool Feedback

Cybersecurity Checklist

The online world has certain dangers that can compromise our security, so knowing how to avoid potential fraud, crime and scams is paramount. Cybersecurity consists of a set of practices to defend computer systems from cybercrime. It covers many areas: network and app security, data protection… Here is a checklist to ensure your security in the online world. Please fill in the boxes as you have completed the attached tasks.

See Tool Feedback

Klar til at ‘moodle’

Letforståelig begyndervejledning til Moodle. Moodle er et gratis, open-source læringsstyringssystem (Learning Management System - LMS), der bruges bredt til at skabe og håndtere online undervisningsmateriale. Det tillader undervisere at skabe, håndtere og benytte uddannelsesindhold  og -aktiviteter som f.eks. quizzer, opgaver og diskussionsfora for elever. Moodle er designet til at være fleksibelt og tilpasningsvenligt, så det kan bruges mange steder, inklusive skoler, universiteter og virksomheder. Det kan tilgås via en web browser og understøtter en bred vifte af funktioner, inklusive styringsværktøjer, vurderingsværktøjer og e-porteføljer. Moodle er også kendt for sin evne til at integrere andre teknologiske uddannelsesværktøjer samt sit aktive brugerfællesskab, som yder støtte og ressourcer for brugere.

See Tool Feedback

Operationalisering af DigComp’s ressourcer for udbydere af erhvervsuddannelser og i forbindelse med Livslang Læring

Dette værktøj repræsenterer en introduktion til DigComp’s ressourcer, der er ment som en støtte for undervisere til at integrere DigComp i praksis på bade organisatorisk og undervisningsmæssigt niveau.

See Tool Feedback

IT Projekt - Årligt Budget Skabelon

Dette værktøj er målrettet facilitering af en årlig estimering af alle operationelle og kapitalomkostninger, som organisation X er nødt til at overveje i forbindelse med fornyelse af deres IT setup.

See Tool Feedback

Årlig IT Budget Skabelon - Operative Udgifter

Disse værktøjer er mere strømlinede versioner af den ovenstående, mere intuitive og fleksible for mindre organisationer, professionelle, osv.

See Tool Feedback