Swot Analyse

En SWOT-analyse er et strategisk værktøj til at forstå styrkerne, svaghederne, mulighederne og truslerne ved et projekt, en situation, et foretagende eller en virksomhed. Det er et værktøj, som professionelle bruger til at undersøge mulighederne og optimalt overveje de mulige afsætningsmuligheder.

Tjek forslagene i følgende tabel, der beskriver de sandsynlige muligheder og sårbarheder i din EUD-institutions udviklingsplan og tilhørende strategi. Planlæg derefter, hvordan du videreudvikler de svage punkter og forstærker de stærke. Du er velkommen til at kopiere, distribuere og tilpasse listen til dine behov.

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler