Feedback
Mikro-læringsmoduler for EUD
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Introduktion af mikro-læringsmoduler
Had er mikro-læringsmoduler?Klik for at læse

Oprindeligt et koncept for vidergående akademisk uddannelse. Ingen officiel eller aftalt defination men almindeligvis omtalt som

Begrænset tid eller område
Referer til delbar læring over en begrænset  tid og/eller et specifikt område

Stabelbar over tid
Kan udgøre en pålidelig og gennemsigtig tilføjelse af formelle kvalifikationer, hvilket bidrager til individuelle læringskarrierer

Lille & fleksibel
Begrænset størrelse og fokus, og dermed mere fleksibel for arbejdsmarkedets behov og anerkendelse af færdigheder

Digital & International
ofte leveret og optaget i digital eller hybrid form og på internationalt plan for bredere adgang

Definition by CEDEFOP based on OECD, EU Commission etc.

Bevidsthed om mikro-læringsmodulerKlik for at læse

Kun arbejdsgivere er opmærksomme på mikro-læringsmoduler i CEDEFOP undersøgelsen

 • Nationale myndigheder:
  55% erklærede, at de ikke bruger udtrykket mikrolegitimation I deres nationale sammenhænge
 • EUD udbydere:
  48% kunne ikke sige, om mikro-læringsmoduler bruges I nogen form I deres organisation
 • Arbejdstager organisationer
  46% af arbejdstager organisationer var ikke vant til at bruge udtrykket mikro-læringsmoduler
 • Arbejdstager organisationer
  27% af medarbejdere og deres arbejdspladser kendte ikke til udtrykket mikro-læringsmoduler
Fordele og Ulemper ved mikro-læringsmodulerKlik for at læse

Sammenlignet med traditionelle læringsformer ifølge national myndigheder, EUD-udbydere og arbejdsgiverorganisationer 

Fordele
 • fleksibilitet til specifik opkvalificering og omskoling
 • lydhørhed over for arbejdsmarkedets behov og behov hos elever og arbejdsgivere
 • Egnet til livslang læring
 • Forbedre medarbejderens motivation
 • opbygge en kultur af CPD og balance mellem arbejde og privatliv
 • evne til at validere og anerkende medarbejdernes viden
 • Kort varighed
 • Anvendelig til store virksomheder, brancheforeninger, start-ups, online læringsplatforme, ikke-statslige organisationer og internationale organisationer
 • Hjælp med at opfylde EU's mål for 2030 på 60 % af den årlige uddannelse for voksne og beskæftigelsesgrad på min.
Udfordringer
 • Ingen klar defination
 • Giver ikke basale beskæftigelsesevner til enkeltpersoner
 • Ikke nødvendigvis billig

 

Blik på den videre udviklingKlik for at læse

Før 2021

 • Anvendes i flere lande f.eks Danmark under forskellige navne
 • Primært til akedemiske formål

 

November 2021

 • Europa-Kommissionen:Forslag til Rådets henstilling om en europæisk tilgang til mikrolegitimation for livslang læring og beskæftigelse.

 

Nu

 • Definition af kvalitetsstandarder på en national og europæisk scene, herunder alle interessenter
 • Gøre dem sammenlignelige I EU
 • Potentiel brug til at verificere uddannelse i udlandet

 

2021-2023

 • CEDEFOP studie inklusive:
  • Kortlægning af mikro-læringsmoduler i europæisk LM-relateret uddannelse, træning og læring
  • Mikro-læringsmoduler og udviklende kvalifikationssystemer
  • Merværdien for slutbrugere

 

 

OpsummeringKlik for at læse

Hvad er mikro-læringsmoduler?
Små og fleksible læringsenheder, der kan stables over tid. De dækker et begrænset tidsrum og område, kan være digitale og internationalt relevante .

   

Opmærksomhed
Kun arbejdsgivere kender dem endnu, selvom de allerede bruges i flere lande

Fordele
Inkluderer fleksibilitet til opkvalificering og omskoling, lydhørhed over for arbejdsmarkedet og elevernes behov, forbedret motivation og fastholdelse, validering og anerkendelse.

Udviklinger
Integration i NQF og vurderings- og kvalitetsmetoder er endnu ikke defineret. EU-resolution på vej

   
TestTest dig selv
mikro-læringsmoduler I Virtual læring
Mikro-lærings rolle i virtuelle omstændighederKlik for at læse

 • Lille læringsenhed uden bureaukratisk byrde & engagement i fuld træning
 • Involvering af virksomheder og erhvervsforeninger for skræddersyet læring efter elevens bekvemmelighed
 • Certificering af yderligere frivillig online læring, der ikke er omfattet af traditionelle EUD-regler
 • Giver eleverne mulighed for at vælge deres egne læringsveje
 • Digitalisering som facilisator for undervisning I færdigheder hvor og når nødvendigt
 • Sikre kvalitet i mange digitale tilbud af WBL
 • Læringsindstillinger kan være alle fysiske, online, blandede, virtuelle og digitale steder og sammenhænge
Undervisning & selvstyret læringKlik for at læse

Brug af mikro-læringsmoduler I virtuel læring og selvstyret læring til at overvåge og certificere visse vidensudviklinger

Undervisning
 • Undervisningsbrug af nye programmer og materialer
 • Informer om megatrends, der er specifikke for sektoren
 • Mindre tidsinvestering/arbejdsbelastning for større resultat og effekt
 • Tættere dialog mellem virksomhed og uddannelsesinstitution for at lukke kompetencekløften
 • Komplimenter almen træning fleksibelt med reaktioner på nyopståede behov
 • Gør brug af digitale tilbud (YouTube, podcasts, Moodle eller MOOC) i et struktureret kursus
 • Orienter nyuddannede og hjælp dem med at bestemme deres læringsvej

Selvstyret læring

 • Forberedelse inden kurser for at sikre fælles vidensgrundlag
 • Assistere arbejdsmarkedsovergange for nyuddannede
 • Tilføj til kvalifikation med viden fra andre kvalifikationer – også på tværs af niveauer i EUD-systemet
 • Sikre rummelighed af dårligt stillede grupper med yderligere uddannelsestilbud og certifikater
 • Fokus på læringsudbyttet uanset sted og tid
Praktisk anvendelighed af mikrolæringKlik for at læse

Hvad kann mikro-læringsmoduler bruges til i virtuelle omgivelser?

Lære nye færdigheder
Herunder nødvendige færdigheder, som endnu ikke er del af officielle EUD-erhverv, mens de arbejder

Undervisning af ikke-akedemikere
At give ikke-akademikere et kvalitetssikret, internationalt anerkendt kompetencesæt

Undervisning fleksibelt
Virksomhedsspecifikke behov for fremtidige opgaver såsom transformation, innovation, agility kan indgå

Undervisning på punkt
Undgå lange tider foran computeren, men tillad kort levering på stedet med lettere at udvikle materiale

OpsummeringKlik for at læse

Rolle I virtuelle omstændigheder
Mindre bureaukratisk byrde og engagement, involvering af virksomheder og erhvervsforeninger til skræddersyet læring, certificering af online læring, valg af egne læringsveje

   

Brugbar I undervisning og SDL
Potentiel brug: undervisning i nye programmer eller materialer, komplimenter almen træning fleksibelt, orienter nyuddannede, forberedelse før kurser

Praktisk anvendelighed
Undervisning i nye færdigheder, ikke-akademikere, fleksibelt, på punkt.

   
TestTest dig selv
Vurdere og certificere læring
Format af mikro-læringsmodulerKlik for at læse

Forbered mikro-læringsmoduler godt for at undgå overudbud og dermed devaluering

 • Defination af læringsudbytte
  Giv tværgående færdigheder: specifik viden, færdigheder og kompetencer, der reagerer på samfundsmæssige, personlige, kulturelle eller arbejdsmarkedsbehov
 • Beslutning om leveringsformer
  Gør det tilgængeligt for alle, herunder dårligt stillede og sårbare grupper, for at sikre adgang til relevant uddannelse af høj kvalitet gennem hele deres levetid
 • Link til kreditsystemer
  Nationale kvalifikationssystemer kan til dels forhindre nem integration af MC'er; kan indikere, at MC'er ekspanderer uden for formelle QF'er, men har brug for en solid kreditbase; kommunikere status for legitimationsoplysninger klar
 • Kvalitetssikring
  Kvalitetstjek og opdateringer er nødvendige for at sikre et højere niveau af accept og relevans; gør dem skalerbare for at justere, når Micro Credentials hentes; akkreditering; lære af bedste praksis
 • Format: digital eller papir
  Micro Credentials har en tendens til at blive leveret som digital eller hybrid læring gennem eksisterende eller nye platformløsninger
At udvikle et kursus I små dele Klik for at læse

Hvad kann mikro-læringsmoduler bruges til i virtuelle omgivelser?

Fokus på restitutionsevner
Viden, færdigheder og kompetencer til at komme sig efter pandemien og overgangen til en grøn, digital økonomi

Være på forkant
Der er næsten ingen tegninger, konceptet er nyt, EF’s plan er at etablere det på uddannelsesmarkederne i

Inkluder rækker af elever
Adgang til viden, færdigheder og kompetencer for alle, herunder dårligt stillede og udsatte grupper

Styrke EUDs rolle
Fremme livslang læring med fleksible og modulære læringsmuligheder i tæt samarbejde med industrien

Etablering af certificeringerKlik for at læse

Et dokument, der giver synlighed og værdi til erhvervede færdigheder og kompetencer. Sørg for kun at tildele den efter kurser., der kræver en vurdering for gennemførelse og formidle viden, færdigheder og kompetencer.

Dokument med

 • Navn på indehaveren
 • Opnået læringsudbytte
 • Vurderingsmetode
 • Tildelingsorgan
 • Kvalifikationsramme niveau og opnåede meritter

Brug af certifikatet

 • Ejet af eleven
 • Kan deles
 • Transportabel
 • Kan kombineres til større akkreditiver eller kvalifikationer

 

Behov for digitale løsninger til vurdering, validering og lagring af mikro-læringsmoduler for at sikre portablittet og skalering

Potentiel løsning: Europass

OpsummeringKlik for at læse

Forberede mikro-læringsmoduler
Definition af læringsudbytte, beslutning om leveringsformer, link til meritsystemer, kvalitetssikring, format: digitalt eller papirformat

   

At udvikle et kursus i små dele
Fokus på restitutionsevner, Vær på forkant, Inkluder række elever, Styrk VET-rollen

Etablering af certificeringer
Dokument med navn på indehaveren, opnåede læringsresultater, vurderingsmetode, tildelingsorgan, kvalifikationsramme, niveau og opnåede meritter, ejet af den lærende, delbart, bærbart, kan kombineres til større legitimationsoplysninger, behov for digital lagring

   
TestTest dig selv
Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

Erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft (VET) Uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitik Uddannelses- og uddannelsessystem Fremtiden fo&


Objectives:
 • Forstå, hvad mikro-læringsmoduler er
 • Kend til deres nuværende status
 • Kunne udvikle egne mikro-læringsmoduler
 • Analyser potentialet for at certificere små læringer

Beskrivelse:

Modulet vil forklare begrebet  og give et overblik over den aktuelle diskussion omkring dem. Det vil vise, hvordan de kan inkluderes i virtuel erhvervsuddannelse og uddannelse, hvilket resulterer i en rettidig, kort opdatering af viden i en akkrediteret form. Endelig opfordrer det eleverne til at analysere de måder, hvorpå de kan tilbyde certificeret videreuddannelse i presserende spørgsmål.


Bibliografi

Bjornavoldand, Jenad & Pouliou, Anastasia, Experts DVQ, Cedefop, „Microcredentials –a new opportunity for lifelong learning? Initial findings from Cedefop project on Micro credentials for VET and labour market learning“. CEDEFOP Conference on microcredentials, 25.11.2021.

EU Commission, A European approach to micro-credentials. Output of the micro-credentials higher education consultation group, Dec 2020.

Eurochambers, „Take of European chambers of commerce and industry on a micro-credentials framework. Policy messages and examples”. CEDEFOP conference on micro-credentials, 26.11.2021.

European Commission.  Proposal for a council recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. COM/2021/770 final. European Commission, Brussels, November 2021.

HK Stat, “MICRO-CREDENTIALS - IN A DANISH PERSPECTIVE”, CedefopConference on Micro-credentials, 26 November 2021.

Husted, Bodil, VIA UC, DK, “The role of microcredentials in EU labour-market- related education and training”. Cedefop Conference, Microcredentials for labour market education and training, CedefopConference on Micro-credentials, 25 November 2021.

McCoshan, Dr Andrew, Member of the PPMI Project Team, „Microcredentials for labour market education and training“. Parallel Session 2: Interaction of microcredentials with existing qualification and certification systems. Cedefop Conference 25-26 November 2021.

Reddy, Julie/SAQA, “Is There a Place for Micro-credentials in the SA NQF?”, CedefopConference on Micro-credentials, 26 November 2021.

CEDEFOB: Micro credentials for labour market education and training | CEDEFOP (europa.eu)