Checkliste for analyse af digitale ressourcer og vurdering af pålidelighed


UDVÆLGELSE AF DIGITALE RESSOURCER
JA NEJ
Formulering af søgestrategier i forbindelse med digitale uddannelsesressourcer
Er din søgestrategi i tråd med de mest egnede nøgleord??
Udvælgelse af egnede digitale uddannelsesressourcer
Er udvælgelsesprocessen af egnede digitale uddannelsesressourcer fokuseret på faget?
Er udvælgelsesprocessen af egnede digitale uddannelsesressourcer fokuseret på kategorien af elever?
Er udvælgelsesprocessen af egnede digitale uddannelsesressourcer fokuseret på det kursets/uddannelsens forventede læringsudbytte?
Evaluering af digitale uddannelsesressourcers pålidelighed og troværdighed
Har du foretaget et baggrundscheck af udbyderen af den valgte ressource
Er information om udbyderen nem at finde og i sig selv pålidelig?
Overvejelse af mulige restriktioner i forbindelse med brug og genbrug af digitale uddannelsesressourcer
Er der nogen restriktioner i forhold til brug og genbrug af en udvalgt digital uddannelsesressource?
Vurdering af brugbarheden af digitale uddannelsesressourcer
Er den/de endeligt udvalgte ressourcer i tråd med elevernes generelle kompetenceniveau?
Er den/de endeligt udvalgte ressourcer i tråd med den på forhånd tiltænkte pædagogiske tilgang?
SKABELSE OG MODIFICERING AF DIGITALE RESSOURCER
JA NEJ
Modificering og redigering af eksisterende digitale uddannelsesressourcer
Er den digitale uddannelsesressource finjusteret og skræddersyet til pensum?
Er den digitale uddannelsesressource finjusteret og skræddersyet til det forventede læringsudbytte?
Er den digitale uddannelsesressource finjusteret og skræddersyet til elevernes interesser og præferencer?
Er den digitale uddannelsesressource finjusteret og skræddersyet til undervisernes interesser og præferencer?
Kombinering af eksisterende digitale uddannelsesressourcer
Er den digitale uddannelsesressource egnet til kombinering og integration med andre eksisterende platforme/ressourcer?
Er den digitale uddannelsesressource kompatibel med andre eksisterende platforme/ressourcer?
Skabelse af nye digitale uddannelsesressourcer
Er den nye uddannelses- og kursusressource nem at bruge for eleverne?
Er den nye uddannelses- og kursusressource nem at bruge for underviserne?
Er den nye uddannelses- og kursusressource egnet til den tiltænkte funktion?
Er den nye uddannelses- og kursusressource nem at overføre til andre domæner?
Er den nye uddannelses- og kursusressource nem at tilpasse og revidere ved behov?
Fælles udvikling af nye digitale uddannelsesressourcer
Undergik den nye uddannelses- og kursusressource en peer-to-peer valideringsproces?
Konsulterede du andre parter / fagprofessionelle / eksperter / kolleger i forbindelse med konsolidering af den endeligt udvalgte nye uddannelsesressource?
Vurdering af læringsudbyttet af nye digitale uddannelsesressourcer
Har du identificeret den nye uddannelses- og kursusressources pædagogiske udbytte?
Forståelse for licenser i forbindelse med nye digitale uddannelsesressourcer
Har du identificeret den korrekt licens, der skal benyttes?
HÅNDTERING, BESKYTTELSE OG DELING AF DIGITALE RESSOURCER
JA NEJ
Deling af digitale uddannelsesressourcer
Er den digitale uddannelsesressource nem at dele og distribuere (dvs. tilgængelig for) alle interesserede parter?
Er informationen om den digitale uddannelsesressource nemt at dele og distribuere (dvs. tilgængelig for) alle interesserede parter?
Er informationen om den digitale uddannelsesressource nemt at forstå for alle interesserede parter?
Er den den digitale uddannelsesressource nem at navigere i?
Henvisning til digitale uddannelsesressourcekilder
Er referencekilderne åbenlyse og lette at identificere? (Dvs. er det nemt nok at identificere referencekilderne)?
Åben licens til digitale uddannelsesressourcer
Er der nogen mulig interessekonflikt ved åben licens i forbindelse med den (nye) uddannelsesressource?
Beskyttelse af personfølsomme data for brugere af digitale uddannelsesressourcer
Følger du GDPR reglerne i forbindelse med håndtering af personlige og personfølsomme brugerdata?
Deling af administrative og elevrelaterede data
Er IT-baserede processer allerede på plads i forhold til at dele relevante data med elever og interessenter (dvs. vurdering af resultater)?