Feedback
Optimering af digital erhvervsuddannelse ​Digitale redskaber og ressourcer – Læringsformer og roller
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Valg af platform
Hvad er en digital læringsplatform (LMS)? Klik for at læse

 • Digitalt læringsmiljø

Det digitale læringsmiljø er alle de digitale værktøjer, som elerverne bruger – fra computere og smartphones til software, fildeling, webservices, multimedia og virtual reality. En digital platform er en del af dette miljø.

 • Learning Management System

En LMS-platform er et digitalt depot for alt læringsindhold. Systemet hjælper med at organisere  ressourcer og facilitere læringsprocessen ved at lade brugere tilgå indhold fra enhver enheder på ethvert tidspunkt – dette er platformen.

Learning Management System (LMS)

 • Web-baseret

En LMS-platform er et web-baseret system, der støtter planlægning, udarbejdelse, levering, monitorering og afrapportering af online uddannelsesaktiviteter. Det kan inkludere funktioiner såsom e-porteføljer, quizzer, vurderingsværktøjer og styringsværktøjer.

 • Bredt udvalg

En LMS-platform er en effektiv måde at levere et bredt udvalg af uddannelser og uddannelsesresultater på.

De støtter traditionel klasserumsundervisning, blandet/hybridundervisning samt fjernundervisning.

En digital læringsplatforms funktionerKlik for at læse

Faciliterer læring
Tag en uddannelse uanset hvor du er, individuelle læringsplaner.

Styring
Tilmelding, monitorering, vurdering, analyse, afrapportering.

Spar tid og penge
Mindre printning, let distribution af indhold, oversigt over elevaktivitet.

Kommunikation
Beskeder, notifikationer, feedback, kalender, skema.

Forskellige typer af LMS-platformeKlik for at læse

Der er mange forskellige typer af LMS-platforme, men de yder alle de samme grunlæggende funktioner:

 • Håndtering af deltagere

På en LMS-platform bør man kunne tilføje deltagere i undervisningen og tildele dem roller, f.eks. rollen som underviser eller elev.

 • Tre kernekomponenter

En LMS-platform består typisk af tre kernekomponenter: administrationskonsollen, undervisningsindhold og brugere. Administrationskonsollen bruges til at oprette klasser/kurser, tilmelde elever og monitorere deres fremskridt. Undervisningsindhold refererer til alt det materiale, som elever tilgår, når de logger på systemet – dette kan være videoer, artikler eller dokumenter.

Der findes mange forskellige LMS-platforme, og det kan være svært at afgøre, hvilket er det rette for dig.

Undervurder ikke vigtigheden af denne beslutning.
Du vil sandsynligvis have en LMS-platform, der er let at bruge, og som på samme tid inkluderer de funktioner, der vil hjælpe dig med at nå dine mål.

Pris vs. funktioner
Det handler ikke kun om at finde noget, der fungerer godt for andre; det handler også om at finde noget, der fungerer godt for dig til en pris, der giver mening for din institution/organisation.

Interessenter – forstå, hvem man skal involvereKlik for at læse

 • Hvem er eleverne?

Det er vigtigt at undersøge en LMS platform fra elevens perspektiv. Måske favoriserer IT afdeling, administratorer og undervisere et bestemt system, men hvis produktet ikke er brugervenligt, har man et problem på langt sigt.

 • Interessenter

Hvem påvirkes af introduktion til og brug af en digital platform?

 • •Hvem kan påvirke beslutningen?
 • •Hvem bliver påvirket af beslutningen?

Typiske interessenter, som vil blive påvirket af beslutningen:

IT afdeling
Hosting, vedligehold, support

Stabsmedlemmer
Administratorer, ledere, IT-ansatte, øvrige.

Undervisere
Brugervenlighed, metoder, indhold.

Elever
Forskellige typer af elever

OpsummeringKlik for at læse

Digitalt læringsmiljø
Alle digitale værktøjer, som eleverne bruger.

Learning Management System
LMS, web-baseret, administrationskonsol, undervisningsindhold og brugere.

Vigtighed af beslutning
Undervurder ikke vigtigheden af denne beslutning.

Interessenter
Hvem skal man involvere? Elever, undervisere, IT-ansatte, øvrige stabsmedlemmer.

TestTest dig selv
Læringsmål
Digitale værktøjer og læringsmålKlik for at læse

 • Vigtighed?

Læringsmål er vigtige i uddannelsesmæssig sammenhæng, fordi de giver et klart, målbart mål for elever at arbejde hen imod. I digital uddannelsessammenhæng kan læringsmål være endnu vigtigere, fordi de giver en klar rammesætning for undervisere til at designe online undervisning og for elever til at måle deres fremskridt.

 • Læringsmål og digitale værktøjer

Læringsmål kan hjælpe med at sikre, at indholdet i online undervisning er i tråd med uddannelsesstandarder og –mål. Alt I alt er læringsmål en vigtig del af enhver uddannelsessammenhæng, hvad enten den er digital eller fysisk.

Hvad er elever nødt til at vide, forstå og være i stand til?

Valget af digitale værktøjer bør være baseret på læringsmålene
Brug af digitale værktøjer bør altid ses som et læringsmål i sig selv og ikke kun et middel til at nå et mål, da digitalisering sker i alle sektorer.

Digitale værktøjer kan bruges sammen med undervisningen for at forbedre og styrke den
Man kan ikke lære hamre, svejse eller lave mad bare ved at kigge på en skærm. Digitale værktøjer kan bruges sammen med undervisningen, men de er ikke en erstatning for praktisk erfaring.

Vælg det rigtige værktøjKlik for at læse

 • Læring og undervisning

For at digitalisere undervisning kan man bruge en bred vifte af værktøjer og teknologier som f.eks. software til videokonferenceo, LMS-platforme og online samarbejdsværktøjer.

Der er mange forskellige muligheder, så man vil sandsynligvis fortage research for at finde de bedste værktøjer og teknikker til sine specifikke læringsmål.

 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan yder vi støtte i forhold til at sikre kreativ, samarbejdende og autentisk læring?
  • Hvordan kan vi lade elever arbejde på projekter i fællesskab?
  • Hvordan undervisere vi i færdigheder, der ikke dækkes ind i klasselokalet?
  • Hvordan forbedrer vi elevers resultater via digital læring?

Færdigheder i det 21. århundrede bør altid tages i betragtning, når man fastlægger læringsmål. The fire C’er:

Communication (kommunikation)
Mundtlig, skriftlig, nonverbal

Collaboration (samarbejde)
Samarbejde med andre mennesker

Critical thinking (kritisk tænkning)
Problemløsning, ræsonnement, systematisk tænkning, meninger og beslutninger.

Creativity (kreativitet)
Arbejde kreativt med andre, implementering af innovation.

Hvordan kan digitale værktøjer hjælpe med at opnå læringsmål?

 • Fremskridt og feedback

Digitale værktøjer kan bruges til at monitorere elevfremskridt og give feedback på elevers præstation, hvilket kan være en hjælp for både elever og undervisere.

 • Split målene op

God undervisning vil tillade elever at lære i deres eget tempo, og man kan hjælpe dem nå deres mål ved at splitte undervisningen op i små, opnåelige delmål. Ved at give eleverne et sæt håndterbare opgaver, de kan arbejde på løbende, er de mindre tilbøjgelige til at blive frusterede og droppe ud.

Gør det personligtKlik for at læse

 • Henvend dig direkte til eleverne

Læringsmål bør forklares på en måde, der gør dem personlige for hver enkelt elev. Dette vil hjælpe eleverne til at føle sig mere inkluderede og motiverede, som igen forhåbentlig vil lede til mere effektiv læring.

Dette kan let deles digitalt.

 • Lav en video

Optag en video hvor eleverne kan se og høre dig forklare læringsmålene. Dette hjælper med at skabe bedre forhold og fællesskab og derfor bedre læring.

Fortæl dem hvad vi skal lave, hvorfor vi gør det, hvordan vi gør det, og hvad vi har lært, når vi er færdige.

OpsummeringKlik for at læse

Digitale værktøjer og læringsmål
Alle digitale værktøjer eleverne bruger.

Hvad er elever nødt til at vide, forstå og være i stand til?
Man kan ikke lære at hamre, svejse eller lave mad bare ved at kigge på en skærm. Digitale værktøjer kan bruges sammen med undervisningen.

Færdigheder i det 21. århundrede
The fire C’er bør altid tages i betragtning, når man fastlægger læringsmål.

Gør det personligt
Læringsmål bør forklares på en måde, der gør dem personlige for hver enkelt elev.

TestTest dig selv
Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

LMS-platform (Learning Management System), læringsmål, digitalt læringsmiljø, web-baseret, bredt udvalg, styring, interessenter.


Objectives:

Efter gennemført kursus vil man:

 • Vide, hvad en LMS-platform er samt være i stand til at vælge en platform
 • Vide, hvad læringsmål er, og hvorfor de er vigtige

Beskrivelse:

Et Learning Management System (LMS) er en digital platform, der faciliterer levering og organisering af uddannelseshindhold. Det er typisk web-baseret og kan inkludere funktioner såsom e-porteføljer, quizzer, vurderingsværktøjer og styringsværktøjer. Læringsmål er vigtige, fordi de giver en klar oversigt over, hvad eleven bør være i stand til efter gennemført undervisning. Det digitale læringsmiljø inkluderer alle digitale redskaber, der bruges af elever, inklusive computere, smartphones, software og virtual reality. Når man vælger LMS-platform, er det vigtigt at overveje elevernes behov, interessenter der påvirkes af beslutningen og specifikke læringsmål. Digitale værktøjer kan bruges til at monitorere en elevs fremskridt og give feedback, som kan hjælpe elevers læringsudbytte.


Resources:

(Harasim, 2017; Hiim & Hippe, 2012),(Garreta-Domingo et al., 2018), (Moodle.Org, n.d.), (Deci & Ryan, 2000), (Marsh & Rajaram, 2019), (Henriksen & Richardson, 2017)

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Garreta-Domingo, M., Hernández-Leo, D., & Sloep, P. B. (2018). Education, Technology and Design: A Much Needed Interdisciplinary Collaboration. In E. Kapros & M. Koutsombogera (Eds.), Designing for the User Experience in Learning Systems (pp. 17–39). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94794-5_2

Harasim, L. M. (2017). Learning theory and online technologies (Second edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Henriksen, D., & Richardson, C. (2017). Teachers are designers: Addressing problems of practice in education. Phi Delta Kappan, 99(2), 60–64. https://doi.org/10.1177/0031721717734192

Hiim, H., & Hippe, E. (2012). Undervisningsplanlægning for faglærere (2. udgave, 7. oplag). Gyldendal.

Marsh, E. J., & Rajaram, S. (2019). The digital expansion of the mind: Implications of internet usage for memory and cognition. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.11.001

Moodle.org. (n.d.). Retrieved 20 December 2022, from https://moodle.org/