Sådan gøres digital uddannelse tilgængelig: Matrix, læringsmoduler og -værktøjer forklaret i RESET-projektets operationelle guidelines

RESET-projektet offentliggør publikation af operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser.

Under titlen ”Operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser” introducerer dokumentet alle RESETs læringsmoduler og -værktøjer, inklusive tips til hvordan og hvornår de skal bruges. Som svar på det stigende brug af digitale teknologier i forbindelse med uddannelse, yderligere øget pga. COVID-19 pandemien, har projektet forsøgt at imødegå erhvervsskolernes digitale behov. Projektets operationelle guidelines er udviklet til at hjælpe skolerne navigere i den aktuelle digitale omstilling samt forbedre ansattes digitale kompetencer i tråd med The European Framework on Digital Competencies of Teachers and Trainers (DigCompEdu). Publikationen af disse guidelines er et markant skridt i retning af at understøtte erhvervsskolernes digitale omstilling samt forbedre kvaliteten af uddannelserne. For mere information og download af de operationelle guidelines, gå venligst til projektets hjemmeside: project-reset.eu

Det toårige RESET-projekt er baseret på nylig udvikling indenfor digitalisering af uddannelse. COVID-19 pandemien har accelereret skiftet til digital læring over hele Europa. Mens nogle undervisere tilpassede sig denne realitet bedre end andre, var det stadig en stor forandring for alle. For at understøtte omstillingen og samtidig styrke og stabilisere digitale læringsmetoder, har RESET-projektet udviklet en bred vifte af læringsmoduler og -værktøjer. Disse er tilgængelige for alle i Europa, da de blev udarbejdet af et internationalt Erasmus+ konsortium bestående af syv partnere fra fem forskellige lande. Læringsmoduler og -værktøjer er målrettet erhvervsskoler og har til formål at øge individuelle digitale kompetencer, og de er alle tilgængelige på RESETs hjemmeside. Den sidste milepæl inden projektets afslutning var at udvikle RESETs operationelle guidelines, der fungerer som en praktisk brugermanual for samtlige RESET læringsmaterialer.

 

For mere information om RESET:

RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu)

RESET Facebook: Project RESET | Facebook