Resources for Post-Pandemic Effective Training (RESET): Test og validering af RESET projektresultater

I løbet af RESET-projektet har 7 partnerinstitutioner fra 5 forskellige lande i fællesskab udarbejdet en bred vifte af læringsmateriale. Træningsmoduler og hjælpeværktøjer er målrettet udbydere af erhvervsuddannelser i deres arbejde med at øge digitale kompetencer for medarbejdere og elever. Det hele er tilgængeligt her: RESET Platform.

For at checke materialets relevans både overordnet og i forhold til projektets målsætninger er der udført en grunding test- og valideringsproces. Det første skridt skete i sammenhæng med udarbejdelse af test- og valideringsplanen. Dette interne dokument var henvendt til projektpartnerne og tjente som en fælles vejledning til at udføre testaktiviteter samt udarbejde et samlet sæt af understøttende dokumenter.

Alle partnere udførte lokale test- og valideringsaktiviteter, der involverede et antal målgrupper, som efterfølgende gav værdifulde kommentarer og feedback til RESETs læringsmateriale. Hver partner opsummerede denne feedback i en rapport, som blev afleveret til projektkoordinatoren i forbindelse med afslutningen af RESET-projektet.

Al feedback indsamlet af de forskellige partnere er hovedsagelig positiv og understreger fordelene ved at benytte materialerne.

Partnergruppens sidste opgave er udarbejdelse af RESET Operational Vejledning til Erhvervsuddannelser, som vil udgøre en praktisk guide til, hvordan man bruger RESET materialerne. Vejledningen vil være tilgængelig på projektets hjemmeside i slutningen af januar 2024 på alle partnersprog.

 

For mere information om RESET:

RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu)

RESET Facebook: Project RESET | Facebook