Projekt RESET: Hjemmeside er nu lanceret

med fokus på digitale kompetencer i undervisningen ud fra erfaringerne under COVID-nedlukningen

RESET-projektets hjemmeside er nu tilgængelig på https://project-reset.eu/ med information om projektets målsætninger, aktiviteter og resultater.

Hovedformålet med RESET-projektet er at udvikle effektive løsninger til den digitale undervisning i kølvandet på COVID-pandemien, som har haft store konsekvenser for alle brancher, ikke mindst uddannelse og entreprenørskab. Løsninger udvikles med stort fokus på at forstærke SMV’ers modstandskraft og innovations-kompetencer, da disse virksomheder i høj grad er rygraden af den europæiske økonomi.

Den brugervenlige platform er udviklet af projektkonsortiets spanske partner, IWS (Internet Web Solutions) og vil løbende blive opdateret med nyheder fra samtlige projektpartnere. Platformen er tilgængelig på fem sprog (engelsk, spansk, dansk, tysk og italiensk) og består af følgende dele, som er optimeret til forskellige enheder og browsere:

HJEM: brugerintroduktion til RESET platformen via information om:

  • Projektet
  • Værktøjer
  • Undervisning

 

PROJEKT: information om projektets formål og baggrund samt hvordan projektet bl.a. har til hensigt at forbedre afviklingen af fjern- og hybridundervisning, samtidig med at både undervisere og elever opnår øgede digitale kompetencer.

PARTNERE: korte præsentationer af projektpartnerne.

ANALYSE: projektets statistisk over digitale undervisnings-kompetencer på de erhvervsrettede uddannelser udarbejdet via analyse af relevante officielle rapporter på europæisk, nationalt og lokalt plan.

TRÆNING OG VÆRKTØJER: undervisningsmoduler i form af korte kurser samt gratis redskaber og værktøjer tilgængelige på flere forskellige sprog.

MATRIX: projektets resultater opstillet i et matrixskema, der kan bruges af erhvervsrettede uddannelser ift. at klassificere deres evne til at forudse og identificere digitale behov samt udvikle strategier til implementering af digitale løsninger i undervisningen. 

NYHEDER: projektets nyheder, som løbende opdateres.

SAMARBEJDSPARTNERE: projektets samarbejdspartnere, der medvirker til at udbrede kendskabet til RESET overfor projektets målgrupper og øvrige interessenter.

RESET ledes af syv projektpartnere fra fem lande, Tyskland, Italien, Belgien, Danmark og Spanien, og er medfinansieret af EUs Erasmus+ Program.